Нашите добродетели

Стойностите са извори на жизнени сили. Латинската дума virtues идва да каже, че те са в основата на творческия и съзидателен процес. Българската дума ДоброДетел отговаря много добре точно на това.

Разни хора, разни идеали – от Трендбюро си правят труда да проследяват не само бъдещето развитие на обществото, но най-вече стойностите на хората в днешно време в Германия. Затова и публикуват индекс на стойностите. Ето и данните от проучването през 2012. В скоби са данните от 2003:

1. Свобода (1)
2. Семейство (3)
3. Здраве (4)
4. Общност (10)
5. Сигурност (4)
6. Успех (2)
7. Признание (8)
8. Справедливост (9)
9. Природа (6)
10. Простота (7)

Свободата е най-горе, както преди, така и сега. Хората се дефинираме чрез Свободата си и това е добре и правилно да е така. Именно Свободата идва от Бога и е присъща на Хората.

По-нататък става любопитно. Забелязвате ли как Семейство и особено Общност да се преместили нагоре? Факт, който ясно насочва в каква епоха на Един-Е-Ние се намираме и как стойностите на хората се изместват в посока Общност, в която Един успява, когато всички Ние успяваме. В този ред на мисли е логично, че личния успех пада значително надолу в последните години по-важност. За сметка на това Призванието, тоест признаването от вън и от обществото на заслугите на Човека повишава важността си. ПриЗвание означава самите ние да сме намерили себе си, силите си и да работим точно в насоката, в която сме най-полезни за всички, за общността. И от нея получаваме обратно Призванието, че сме успели да го направим. Призванието е нещо много повече от успеха. Призванието е Висшата Мисия на отделния Човек в служба на Общото и Благословена от Общността.

Здравето традиционно е предпоставка за Живота, за Съществуваването, а оттам и за Развитието и нищо чудно, че е толкова напред. Под Здраве се разбира не само физическо, но и Духовно, душевно и чувствено, тоест цялостно Здраве. Прави впечатление и слабото падане надолу на сигурността. Това е добре. Защо ли? Защото сигурността често е пълната противоположност на развитието и го спира. Важно е да можем да следваме Мисията си, Призванието си и да можем да загърбим необходимостта от сигурност, покой, спокойствие.

Забелязва се и не дотам радващия скок надолу на Природа и Простота. Не е случайно, че толкова заедно се движат двете Стойности. Природата е предимно Съвършенното проявление на Простотата, което обаче не престава да се развива в цялото си многообразие и красота.

И за да не Ви занимавам само с Германия, то можете да погледнете страницата на Световното Изследване на Стойностите. От тази страница идва и картинката долу, която дава доста материал за размисли.

Само ще кажа, че при българите, според изследванията в продължение на над 25 години, най-силни са рационалните и стойностите свързани с непосредственото оцеляване. Допълващата стойност на рационалната е традиционната или религиозна. Допълващата на непосредственото оцеляване е личностната реализация. Тези две основни насоки покриват и описват около 70% от всички стойности. Например, традиционната/рационална посока покрива отношението към религията, отношенията между деца и родители, подчинението на авторитети, национална гордост. Втората категория касае предимно физическото и икономическо оцеляване от една страна и качеството на живот и себеосъществяването от друга.

Във всичките изброени горе добродетели никъде не фигурира Вярата или Вярата в Доброто. А точно Вярата в Бог събужда доброто у нас, а доверието в доброто у другите го събужда у тях. Вярата е добродетел присъща на отношенията между хората и Бога, а доВерието на отношението между хората. То не може да се сравнява по същност с Божествената Вяра, но седи непосредствено до нея. Така вярата в Бог се изразява непосредствено в ДоВерието у хората, способността да виждаме най-доброто, Христос, у всеки.

Като цяло можем да кажем, че с такива добродетели 2012 определено може да се нарече година на кооперациите. Или казано по друг начин – година на съвместните действия.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.