Година на взаимната работа

2012 е година на кооперациите и на съвместната работа. И макар от ОМ да не сме регистрирани официално като кооперация, то следваме именно тези принципи – принципите на съвместна работа и взаимно доверие. Повече за годината на кооперациите можете да научите на официалната страница. Още по-голямо внимание заслужава обаче специално за случая създадената страница с примери за кооперации и съвместна работа. Съдържанието на страницата се разпространява под свободен лиценз и затова от ОМ започваме съвместна работа с тях. Какъв по-прекрасен начин на възвеличаване на съвместната работа и постигнатото освен разказването на истории!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.