Агрополи

Неправителствената бернска организация за устойчиво сътруднитество между севера и юга е създала нова игра за деца, която се нарича Агрополи. Агрополи, четено преносно, е термин, който иронизира монопола на около десетина химически компании върху над 90% от семената. Но тук става дума за нещо друго, за буквалното четене на термина, тоест многообразието на земеделската продукция. Всъщност, това е име на нова игра, подобна на Монополи, но за това как да постигнем устойчиво, децентрализирано селско стопанство, а не как да изкупим имуществото на всички останали и да наложим нов монопол. Образованието на децата се влияе от много фактори и един от тях безспорно са игрите, които получават като подарък като малки.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.