Енергия от водата

Ето няколко нови и доста любопитни технологии за добив на електроенергия от движението на водата:

  • Добив на енергия от смесването на солена и сладка вода във фиордите – на основата на осмозата между солената и сладка вода се създава налягане върху специално инсталирана във фиорда мембрана. Налягането се превръща в последствие в електроенергия;
  • Закрепване на огромни перки на стълбовете на ветрогенераторите в открито море. Тези перки се поставят под водата и от движението й получават енергия така както перките над повърхността от вятъра. Единство на енергия от вода и вятър, което напомня за баснята „Срещу течението„;
  • В открито море се поставят плуващи платформи. На тях са закрепени пружини с тежести. Под влияние на движението на водата и на вълните, тежестите се издигат и потъват непрекъснато. Така се създават движение по подобие на йо-йо. Трептенията от него се използват посредство магнити за производството на електроенергия;
  • Електроцентрали близо до брега, през турбините на които минава водата при прилив и отлив;
  • Малки електроцентрали, поставени на теченията на реките, чиито турбинки могат да се без нуждата от язовири или допълнителни инсталации, които променят течението на реката.

Възможностите изглежда наистина нямат край. От нас зависи да вземем най-добрите решения, които задоволяват не само енергийните ни нужди, но и не пречат на Земята и живота по нея.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.