Общото

Темата за общото, за собствеността и притежанието не е от вчера или днес. За термин като commons и приложението му в обществото се е писало много и ще продължава да се пише, също и в ОМ. Темата се върти основно около свободата на данни, информация и знание и патентирането на умения и действия, тоест в ограничаването на стъпките от пътя към успеха само до определен кръг от хора. Това спира развитието и свободата на останалите и творчеството на тези, които притежават въпросните стъпки. За тях вече не си „заслужава“ да се развиват, а е по-изгодно, да защитават това, което вече са постигнали. Обаче едно е да развиваш вече постигнатото, друго е да го защитаваш. Притежанието винаги спъва и ограничава, погледнато от тази гледна точка и то не само притежателя, но и тези около него. Това обяснява и защо не можем да направим крачката от иДея към Действие.

Въпросните теми и трудности са познати от най-древно време и винаги са се оказвали досега препъни камъка на развитието ни. Това се дължи на не разбирането на смисъла и проявлението на думите Свобода и Отговорност. Давам само един пример с едно кратко английско стихотворение от 17 век:

The law locks up the man or woman
Who steals the goose from off the common
But leaves the greater villain loose
Who steals the common from off the goose.

(Законът затваря малките тези,
които на общaтa гъскa посягат,
а свобода дава на онези,
които общото от гъската крадат)

А ето и едно на немски от Диетхард Цилс:
Zwei oder drei,
das ist nicht viel,
bestimmt nicht, wenn der eine blind,
der andere taub und ein dritter lahm ist.

Zwei oder drei,
das ist unendlich mehr als einer allein,
bestimmt wenn der eine blind,
der andere taub und ein Dritter lahm ist.

Denn der Blinde wird das Ohr für den Tauben,
und der Taube wird das Auge für den Blinden,
und gemeinsam tragen sie den Lahmen,
und so gehen sie alle drei, wohin einer allein nicht kommen kann.

(Ах, двама или трима
много не са,
особено тогава, когато единия слепец е,
другият глух, а третия куц е

Но двама или трима
това са много повече от един
и то точно тогава, когато единия слепец е,
другият глух, а третия куц е

Защото слепият ухо е за глухият,
а глухия око за слепецът
и заеднп носят куция
и така заедно вървят трима, където един сам не може)

Стремежът на този пост е да даде две важни връзки, свързани с всеобщите блага и нашето отношение спрямо тях. Ценни източници са Международният Журнал на Общото на английски и Годишната Книга на Общото на немски, която обаче от 2008 година насам вече не се издава.

Тези журнали определено имат своето значение, но много по-важни са действията на сайтове и организации като Wikipedia, които просто действат и създават, развиват и показват общото благо. Светът определено е оцелял, не само защото се е смял, но и защото е играл, изпробвал и предприемал. В този ред на мисли уважение заслужава тази практическа common-игра.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.