Реч на Ибрахим Абулейш при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на Ибрахим Абулейш при получаване на Награда за цялостен житейски принос от името на Sekem, 8.12.2003г.

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Днес съм тук сред вас преизпълнен с голяма радост и благодарност. Честта да бъда избран за получател на тази награда сред толкова много други достойни хора, е огромна. Приемам тази награда като признание за Египет и хилядите служители на Секем, отдали своето време, умения и усилия.

От 1977г. насам аз се ръководя от визия, подобна на вашата, г-н фон Уекскул; същята визия, която ви накара да създадете през 1980г. Наградата за цялостен житейски принос, известна още като Алтернативна нобелова награда. От една страна беше стремежът да намеря начин да излекувам земята, а от друга беше желанието да предприема конкретни действия за развитието на хората.

По това време стана ясно, че изпълнението на този идеал, ще се превърне в цел на живота ми. Знаех, че ще е нужно много търпение и вероятно ще се сменят много поколения преди идеалът да стане реалност. Все едно се опитваш да достигнеш хоризонта, а той се отдалечава от теб с всяка следваща стъпка.

През първите години, прекарани в Австрия, аз научих много от европейската култура. Благодарение на този междукултурен обмен аз успях да видя собствените си корени, включително и исляма, от една нова гледна точка. Това даде първите искри на моя идеал. Носейки този огън в сърцето си аз се върнах в Египет 21 години по-късно, през 1977. След внимателно обмисляне избрах името SEKEM. Причината е в това, че египтяните са осъзнали, че светлината и топлината на слънцето дават сила, проникват и вдъхват живот на цялата земя. Името SEKEM е израз на това.

Желанието ми бе тази инициатива да се превърне в общност; общност, в която всички хора, от всички народи и култури, с всякакви професии и на всяка възраст да могат да работят заедно, да се учат един от друг и да си помагат взаимно, образувайки една симфония на хармонията и мира.

С времето в рамките на общността се роди „Съвет за бъдещето”. Целта на този Съвет е да поддържа и непрекъснато да обновява посоката ни на развитие в зависимост от съвременните ни нужди. За да постигнем това ние черпим вдъхновение от духовността, естествените науки, религията и изкуството.

Съветът за бъдещето създаде и мрежа, основана на комуникацията и взаимодействието между Sekem и нашите партньори и приятели, колеги, поддръжници, както и учени и творци от цял свят.

През последните 26 години Sekem основа различни институции, насочени към икономическо, социално и културно развитие и стремящи се да вдъхновяват, подпомагат и развиват нашите природни и човешки ресурси. Макар тези три сфери да могат да бъдат разглеждани самостоятелно, те постоянно си взаимодействат.

Икономическият живот в рамките на компаниите от групата на Sekem започва чрез излекуване на земята чрез методите на биодинамичното земеделие. Благодарение на него ние получаваме суровини и можем да произвеждаме естествени природни лекарства, както и много други продукти, придържайки се към най-високите стандарти за качество, отговарящи на истинските нужди на нашите потребители. В партньорство с наши приятели и колеги от Европа, както и с помощта на местни търговски партньори, ние се стремим да предлагаме нашите продукти чрез т.нар. от нас „Икономика на любовта”.

За да гарантираме, че демократичните права на нашите служители се спазват, а ценностите им се уважават, ние създадохме Кооперация на служителите на Sekem, която разглежда всички въпроси, свързани с гражданското общество. Нашата цел е всички членове на общността на Sekem да започнат постепенно да поемат отговорност към обществото, в което живеят.

Културният живот в Sekem се подхранва и обогатява от Египетското общество за културно развитие. То има непрестанната задача да образова деца, младежи и възрастни, да развива у тях когнитивни и практически умения и да ги подтиква да упражняват свободната си воля. Институцията предлага и здравеопазване и терапевтични услуги, основаващи се на холистични медицински грижи, включително и в по-отдалечени села. В Академията Sekem ние провеждаме изследвания, свързани с всички аспекти на живота в търсене на отговори на най-големите предизвикателства на съвремието ни.

Следващата ни цел е да създадем университет Sekem. Желанието ни е да осигурим на следващите поколения всеобхватно образование, което да вдъхнови смелите и творчески настроени младежи, за да могат те да навлязат в света като носители на най-висши идеали. За да постигнем това в момента изграждаме мрежа от партньорства с други университети от цял свят.

За мен лично 2003г. беше пълна с множество прекрасни събития, всички те свързани с дейността на Съвета за бъдещето. Истинското ми желание е да намеря приятели по дух, които чрез постоянство са успели да превърнат своите мечти в реалност. Заедно ние можем да изградим жива мрежа от хора и организации, стремящи се да постигнат най-благородните идеали на човечеството.

Бих искал да завърша, като изразя благодарността си към аллах, който ми бе опора през всички тези години. Благодаря и на вас за това, че избрахте Sekem за носител на наградата за цялостен житейски принос и най-вече за признанието към нашата общност. Изключително благодарен съм и на своите приятели, партньори и колеги за това, че се довериха на моя идеал. Безкрайни благодарности и на моята съпруга и семейство. Без тяхната подкрепа, напътствия и любов, нищо не би било възможно.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.