Нашата мисия на тази планета

Съкратен превод на статия от Списание Оуа – мисли различно, живей различно. Статията е написана от Ервин Ласло. За повече информация можете да погледнете и личната му страница, както и университета, който е създал.

Живеем в една чрез информацията сътворена и творяща вселена; една разумна вселена, в която всички части са свързвани помежду си. Така те образуват едно цяло, което еволюира с тях. Ние сме част от него. Ние използваме разума му и допринасяме от своя страна за него. Нашето съществуване е изпълнено със стойност и смисъл. И какъв е смисълът? Да продължаваме развитието на човечеството. Това може да изглежда нещо далечно и абстрактно, но всъщност нищо не е толкова практично и конкретно, колкото него.

Ние принадлежим към застрашените от изчезване видове и застрашваме и други видове, а дори и Земята като цяло. Това се дължи на факта, че ние сме единственият вид на планетата, който действа и живее значително под собствения си общ потенциал. Липсата на общност, на съвместни действия, е причината за това. Процесът на разделение, в който живеем се отразява на цялата биосфера на Земята. А Вселената е взаимосвързана, квантово взаимосвързана. Това означава, че всички частици от Вселената, без изключение, общуват помежду си и заедно създават и изразяват цялото.

Всичко, което знаем за взаимосвързаността на Вселената идва да ни каже, че има едно общо информационно поле, което аз наричам А-поле и което е в основата на проявеното пространство-време. Това поле свързва всичко в света непосредствено и постоянно. Това се вижда добре на астрономическо ниво в единното развитие на галактиките и звездните системи, което съществува дори при системи, които са толкова отдалечени, че не биха могли да бъдат свързани дори със скоростта на светлината от хипотетичното време на големия взрив до сега. Същото важи и за микрокосмоса на квантите, най-малките измерими информационни и енергийни единици. В поведението им винаги се проявява единството им. Това наблюдават учените например при разделянето на един квант. Независимо какво замерят на едната половина и колко далече е другата, то измерването й се отразява винаги. Това е така нареченият парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен. Още по-интересно е, че предаването на информацията се осъществява мигновено, по-бързо от скоростта на светлината, като че ли половинките на кванта знаят вече или чувстват всичко.

При живите организми виждаме същото проявление, например бактериите преработват слънчевата енергия в квантово единство. Без тази основа нито техния, нито живота на другите видове би бил възможен. Бързата и успешна промяна в организмите не може да се обясни със случайни или постепенни генетични промени, а дори да е така, то те биха помогнали предимно за изчезването му, предвид колко различни възможности има и че само една безкрайно малка част от тях отговарят адекватно на промените на средата и спомагат оцеляването на организма. А организмите дори не само оцеляват, но и се развиват. Единствено и само чрез А-полето всички организми се информират за промените, получават мигновена нова информация. Тук идва да поясним, че информация идва от ин и форма, тоест информирането е приемането на форма, според зарадя на информацията.

Мозъкът ни също е в квантово единение с Вселената. Това обаче не можем да „усетим“ в будно състояние с петте си сетива. Въпреки това дълбоката връзка я има. Но човекът може да я измести от съзнанието си и си мисли, че дори когато я чувства, то тя не е нищо повече от детска фантазия. При децата тази връзка я има и те я следват и й се отдават, но ние ги учим да ни подражават и те я губят с времето. И въпреки това учени, творци и всеки един от нас има такива преживявания, които са извор на творчество и въодушевление. Такива непосредствено преживявания водят до задълбочени знания за Бога и за Света. Особено силно проявено е това в традиционно живеещи хора. При модерните хора това, разбира се, е също възможно, но поради промененото ни съзнание трябва да се „вкараме“ в различно (всъщност нормалното за света) състояние на съзнанието. Това се случва при силни емоции, травма, екстаз, при молитва или медитация. (бележка на преводача – сравни с Досег до Вечния Живот). В такива състояния в нас прониква информация, която не идва от сетивата ни. В западния свят такава „свръхсетивност“ се отхвърля категорично. В резултат на това повечето хора там не действат според единството на всичко и съответно нарушават цялостта му. И това застрашава живота на Земята.

Нашата задача е не само да „спасим“ света от липсата на единство, но и много повече – ние можем и трябва да се развиваме. И то отвъд и най-смелите си мечти. Силата на човешкото единство е особено мощна. Това се дължи на съзнателността й. Нашето единство, кохерентност, е съзнателно и ние можем да го създадем, засилим и използваме целенасочено. (бележка на преводача – не случайно се казва, че Човекът е надарен със свободна воля и е венец на творението.) Само си представете какво би се случило ако седем милиарда Души се обединят, постигнат единство на съзнанието си и се настроят на една вълна помежду си и с цялата биосфера! Едно такава супер-мрежа, свръхсъзнание ще ни доведе до следващата стъпка на развитието ни, за която не можем дори и догадка да направим. Но тя във всички случаи изисква дълбока вътрешна връзка на всичко и всички. И има точно една такава, защото всичко се развива заедно, едновременно и едно чрез друго.

Всичко зависи от нас самите. За да не изпуснем възможността за този „квантов скок“ e важно да сме „будни“, в жива и съзнателна връзка помежду си и с природата. Човек, който е в единство с всичко е като привличащ магник за околните. Около него се образуват групи от все повече и повече хора, които също са в единство. Така се събира една критична маса. И времето наближава, когато тя ще стане факт. Ние можем да изпълним мисията си на Планетата. И когато работим за изпълнението й, то съществуването ни придобива стойност и смисъл.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.