Единството в раздялата

Един конфликт не трябва да е причина за раздяла, а да докаже, че човек има нещо общо с другите, което е важно за всички.

Йоханес Хаймрат

Йоханес Хаймрат, редактор и издател на списание Оя – мисли различно, действай различно отново показва същината на нещата с изказванията си. Кога се стига до спор или до неразбирателство? Каква е първата предпоставка? Нещо да е достатъчно важно и за двете страни. И щом нещо е толкова важно, то е още по-важно да разберем, че не можем да допуснем именно за тези неща да не се разберем и да създадем един или дори двама губещи. Нима намирането на нещо важно за различни хора не е намирането на общия знаменател, на единството в различията, което трябва най-много да пазим и да защитаваме? Нима не трябва да се съсредоточим точно в общото, което е важно за всички и да създадем нови възможности за всички страни? Представете си колко по-прекрасен би бил света, ако вместо да се караме за нещата, които са важни за нас, то ние просто седнем на една маса и намерим решение, което е добро за всички страни. Такова винаги има и то се нарича Любов и Мъдрост. Ако нямаше такова решение, то не би имало нито Любов, нито Мъдрост. Не е ли време да преминем от мислене „или“ към „също и“? Нима успеха не идва единствено тогава, когато сме свързани в едно с всичко и всички?

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.