Дигиталният свят и невроните

Колкото повече упражняваме мозъка си, толкова повече връзки се образуват между невроните и съответно толкова по-дълго през живота си запазваме здрава мисъл и не страдаме от деменция. Това показват много изследвания. Любопитно е, че хора, които използват мозъка си, дори да развия деменция, то вероятността да са „със всичкия си“ е доста голяма. Показано е, например, че много дейни монахини дори и на 100 годишна възраст и въпреки множество заболявания на мозъка, остават мислещи трезво, защото до последно го тренират. Тук ясно виждаме, че мозъкът може и да не е мускул, но за него важат същите „телесни“ закони, както и за мускулите. Дори физически да сме болни, то ако сме тренирани и продължаваме да тренираме, вероятността да можем пълноценно да използваме тялото си и способностите си е голяма. Любопитно е също, че хора, които живеят в двуезична среда, заболяват от деменция средно с пет години по-късно от тези, живеещи в едноезична среда. Тоест, дори да заболее мозъкът и да се разрушат доста връзки между невроните, то остават и много здрави такива и човек продължава да може да мисли трезво.

Особено важна роля играят социалните контакти. Колкото повече връзки между хората, толкова повече и между невроните в мозъка. И тук идва най-важното – това не важи при дигиталните, онлайн, връзки, защото при тях машината отменя човека в много отношения, улеснява го и това не води до образуването на толкова връзки между невроните. Подобно, макар и не толкова важно е влиянието и на другите технически улеснения, като навигационните системи. Те помагат за залиняване на естественото ориентиране при хората. Отново можем да направим паралела с мускулите. Когато използваме асансьор или ескалатор и не ги тренираме, то те залиняват. Същото е и с мозъка. И ако елката е имала малък ефект за залиняването му, то социалните онлайн мрежи имат голям.

Също така знаем, че при малките деца и подрастващите е едно от критичните времена – тогава, в течение на растежа, има много благоприятни възможности за създаването на повече връзки между невроните. Седенето през компютъра и използването на всякакви мобилни и други технически помощни средства водят до едно цялостно емоционално-телесно-умствено-Душевно-Духовно улеснение и съответно залиняване. В резултат на това и на демографското развитие в западния свят, някои изследователи предсказват още по-лошо бъдеще на обществата ни – не само повече по-стари хора, но и повече болни стари хора.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума, За Тялото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.