Църква на занаятите

Църквата е там, където се събират хора, в името на Иисус Христос. В Северна Америка една сравнително нова инициатива са църквите на занаятите, които се самоорганизират по места. В тях се събират хора да Творят и да Действат. Мисията е да се създаде среда на Творчество и Действеност чрез занаятите, а чрез нея да се създаде и стойност за човечеството и човещината. Съзидателната сила ни помага да живеем в Любов. Занаятите са лична, активна и даваща Духовна практика.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.