За слепите в Тибет

Когато човек съсредоточи усилията си да търси решения, вместо да вижда трудностите, то винаги се намира път.

Преди години Сабрийе Тенберкен посещава Тибет и остава ужасена от условията, в които живеят слепите деца. Затова създава, заедно с Паул Кроненберг, Кантари – международен институт за социални предприемачи и инноватори. Тази организация дава възможност на хора с недъзи да се обучат и да помагат на други с техните трудности. Повече сведения можете да получите и на Брейлов език без граници. Прекрасен пример за помощ за взаимопомощ и за социално предприемачество. Образованието е под формата на театър от пет части. В първо действие се предимствата и трудностите на идеите за проекти на студентите. Във второ действие се работи на място при някоя от неправителствените организации. Следва практикум в управлението на фирма. В четвърто действие студентите работят върху проекта си и го представят като завършена концепция. Петия акт е приложението на проектите и официалното сертифициране на студентите.

Самата Сабрийе е от Бон, където завършва и образование по азиатски култури, социология и философия. Знае китайски, монголски и тибетски и това обяснява и интереса й към Тибет. Само заради дотук постигнатото можем да се възхищаваме на Сабрийе. Още повече, че и самата тя е сляпа.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.