Отвъд мулти-култи

В днешно време почти навсякъде има хора от всякакви националности. Доста е любопитно да се живее в едно мулти-култи общество, но се и забелязва, че често вместо единение се получава отделяне и отцепване на отделни групички. Ето няколко хубави мисли по въпроса:

Роднинството на отделните хора с цялото човечество – единство в Духа.

Идентичността не е нещо, което можем сами да изградим. Тя се ражда в общуването.

Разгръщане на собствения мироглед и въодушевление за съвместна работа в Духа на Свобода, справедливост и гражданско участие.

Да уважаваме разнообразието на културите, защото хората са важни, а културите са важни за хората.

Гражданите на света се нуждая от връзка с местната среда, защото всичко започва от корените.

Края на етническите нации се вижда, но не и на етносите.

Всеки един истински човек обединява свещените качества на всички Духовни течения.

Цивилизацията не е пристанище, а пътуване.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.