Нова учебна култура в общините

Всъщност едно дете се нуждае от три неща – задачи, в които може да расте; примери, според които може да се ориентира; и общества, в които се чувства ценено.

Проф. Хютер

Образованието – най-важно и в най-голяма криза. Не само в България, но и в цяла Европа, а и в цял свят. Небходимо е едно голямо „разчупване“ в мисленето. Дори няма какво да се лъжем – необходимо е едно напълно ново начало. Като човек минал през всички възможни степени на образование в две доста различни държави, мога да кажа – сегашната образователна система не става за нищо и трябва да се промени напълно. И промяната няма да дойде „отгоре“, колкото и да я чакаме. Трябва да се действа „отдолу“. Това вече започват да проумяват и някои отгоре. Например, министерството на образованието на провинция Тюрингия в Германия. Съвместно с Фондация Подпомагане на Смисленото създават нов модел за образованието в общините.

Стремежите на модела са:

 • положително развитие на децата – социална и чувствена интелигентност; участие в обществените процеси и поемане на отговорност;
 • разгръщането, поддръжката и развитието на култура на ученето, която се основава на личностна подкрепа, добродетелни взаимоотношения и местно самосъзнание;
 • създаване на връзки между образователните институции; между институциите и хората и между самите хора.

Проектът е продължение инициативата Самостоятелна Отговорност на Училищата. Тя дава на общините много по-голяма свобода в образованието. Или, по-точно казано, дори направо си ги задължава да бъдат самоинициативни и да вземат нещата в собствените си ръце въз основа на местните дадености. Общината, заедно с родителите, учителите и институциите се разглежда като благодатната почва за развитието на децата. Тя получава след родителите и най-голямата тежест и отговорни задачи:

 • създаването на общности;
 • правилно използване на наличните възможности и ресурси;
 • съвместна разработка с всички заинтересовани на визията;
 • да действа като жив организъм.

Когато това е добре изпълнено, то децата:

 • живеят в общество на стойностите;
 • получават пълна подкрепа;
 • имат условията да се развиват свободно и сами да поемат отговорност;
 • могат да намерят собствения си път.

Така се създава една нова учебна култура, в която всички членове на обществото се учат постоянно и живеят според следните добродетели:

 • уважение
 • взаимност
 • месна привързаност
 • социални действия
 • участие
 • предаване на опит
 • поемане на отговорност

Любопитно е да отбележим, че не случайно именно в една от провинции на източна Германия тръгва подобен модел. Хората от бившата социалистическа република са свикнали на добро образование и го търсят съзнателно. Този подтиг го има в българина също много силно. Няма друга народност в света, за която образованието да е толкова важно. Остава да преодолеем обаче недостатъците си – мързела и липсата на действия. Не го ли направи знанията ни не само, че ще намалеят, но и ще продължат да бъдат пропилявани на вятъра. Крайно време е българина да се научи как да преминава от знание и можене към действие и работа.

Образованието е процес на изграждане, на образуване, който е вечен и в който създаването на стойност за себе си, за другите и за цялото общество е в основата. Предпоставка за образованието е възпитанието на действеност, воля и силни стремежи към развитие още в малките деца.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.