За политическо обединение в ЕС

Външните министри на 11 държави от ЕС дават единствен по рода си пример за обединение. Главните представители на Германия, Франция, Италия, Холандия, Белгия, Люксембург (шестте държави основателки на ЕС), Австрия, Полша, Дания, Портогалия и Испания се обявяват в общ документ за създаването на политическо наддържавно обединение в ЕС. Правят се конкретни предложения как това може да стане. Това е една нова крачка, която ще доведе в дългосрочен план до обединение в разпокъсания ЕС. Много граждани и държави лекомислено си играят на разединение и забравят предимствата на обединението. Всъщност, обединението няма алтернатива. И то не само в границите на ЕС. Без единство в разнообразието, светът е загубен, защото е лишен от взаимността, Светлината и Любовта.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.