Биографиите като учебник

Във възпитанието, образованието и личностното развитие се изтъква важността на примера; на личностния пример на хората около нас. Ценни са както положителните примери, така и грешките. От биографиите и Творчеството на нашите съграждани можем да извлечем много мъдрост, така както и от фолклора и разпространяваните устно народни истории. Прочитането на една биография е винаги огледало към собствената Душа и личното развитие и играе ролята на въодушевяващо начало, което подтиква към нови действия и стъпки към осъществяване на собствените стремежи и мечти.

Картината е на Ади Холцер и е взета от Уикипедия.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата, За Разума and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.