Съседства

През 70-те и 80-те в некомунистическа Европа е голямата вълна на желанието за самозадоволяването на нуждите. Много хора създават общества и отиват да живеят в отдалечени месности. Дори още по-рано подобно нещо се случва в Сащ – различните хипи движения. Сега постепенно това става силно застъпено и в България и в страните от бившия източен блок в Европа. Развитието на обществото в момента показва обаче ясно, че не това е правилния пък, който ще може да донесе промяната за целите ни общества. Единични инициативи може да успеят, но това води най-много до допълнително разпокъсване на обществото на групички. Излизането от обществото не е решение. Това се казва и в посланията от книгите на Светлината на Диана Мечкова. Още нещо – хората в богатите европейски страни далеч не търсят само чисто физическо задоволяване на нуждите си, а себеразгръщане и пълно себеосъществяване. Нещо, което се постига не само със здрави и много връзки в обществото, но и с добро и разнообразно образование. А знаем, че най-творческите места са най-големите градове, пълни с така наречени млади културно-креативни хора.

И аз, както много други, имах желание да изградя едно самозадоволяващо нуждите си общество на село, но някак си, интуитивно, никога не бях с пълно сърце сигурен, че точно това искам. Сега вече ми е ясно защо и вече виждам много по-добри модели, някои от които представям тук:

1. Така нареченото CSA – земеделие, подпомагано от общините. Става дума за тясно и пряко сътрудничество между производители и потребители. Повече можете да научите от органично. От ОМ, съвместно с органично, подготвяме една книга-ръководство по темата. Това е един модел с бъдеще. Всъщност това е част от бъдещето в задоволяване нуждите на градовете с качествена храна.

2. Градове в промяна – това е съвкупност от най-различни инициативи в градовете, които водят до по-устойчив начин на живот. Едно ново движение, което още търси себе си. Ползата от него е предимно в създаването на мрежата между различни инициативи. Ако то успее да я изгради, ще бъде успешно. Единични дейности не могат да доведат до трайни положителни промени, но тяхното навързване и съвкупност са способни на това. Една любопитна насока са градските градини и градското земеделие. Това е също един от отраслите на бъдещето. Силата му е в това, че се случва в групички, в малки общества и че е лесно и ефективно. А и носи добавена стойност на градовете по ред причини.

3. Съседства – това е един още по-нов модел от Швейцария. Всъщност не е нищо ново – става дума отново за изграждане на общества, но този път не някъде си, откъсното от хората, а направо в градовете, по квартали и местожителство. В този модел виждам и най-добрите възможности за развитие, защото е на местно ниво и сближава непосредствено хората. В егоистичните общества, в които живеем, това няма да стане никак лесно, но е напълно възможно. Защо? Защото умното използване и разпределение на ресурсите намалява значително разходите. Икономически е изгодно. Обедняването на средната класа в Европа рано или късно ще доведе до търсенето на нови модели, с които можем значително на намалим разходите си, без да се лишаваме напълно от потребителския си начин на живот. Разбира се, намаляването на консумацията трябва да върви ръка за ръка с по-разумното използване на ресурсите. Смея да твърдя, че ако хората го правят, то ще могат да живеят само с около 1/3 от средствата, с които го правят сега и то повишавайки значително качеството си на живот. Основната насока е локалната обмяна на ресурси, например място за живеене, енергия, хранителни стоки, превозни средства и т.н. Или казано по друг начин – действия заедно.

Вече бях дал пример за това как хората от един блок, а защо не и квартал, могат да се обединят в едно общо сдружение и да си плащат сметките за вода, ток, боклук и т.н. заедно. Това води до значително улеснение за фирмите доставчици. А и когато се плаща като голям потребител е по-евтино. Така се постигат значително по-ниски цени за потребителите. Още по-важно е, че те влизат в жива връзка по между си и по този начин започва да мислят и действат инновативно и да въвеждат все повече и повече нови модели. Така разходите падат допълнително и въодушевлението нараства. Истинската полза е обаче на съвсем друго място – във взаимността. Създаването на нови, здрави и тесни отношения между хората подобрява качеството им на живот и ги прави щастливи. В същото време живота в един по-обща среда, града, дава възможност и за запазване на достатъчно лично пространство и разстояние между хората, ако има нужда от това. Освен това има възможност и за жива и променяща се навързаност и с други такива групи. Всичко това оживява социалния организъм.

Съчетанието между няколко подобни „градски“ модела ще доведе до едно много по-пълно самозадоволяване на нуждите, тоест независимост, по-евтин и по-качествен живот. Всичко това увеличава значително свободата и възможностите за творческо себеосъществяване на личността и общността.

Снимката е взета от Уикипедия.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.