Триединството на социалния организъм

Антропософията е онова духовно-обществено движение в немско-езичния свят, което тръгва от Шилер (неговата детска фаза на зависимост), намира теоретична пълнота при Щайнер (неговата млада фаза на независимост) и се развива практически в много посоки в днешно време (неговата зряла фаза на взаимозависимост). Според антропософията човек трябва да се раглежда в пълнотата си, тоест като съчетание между разум, Душа и Дух. Същото важи и за социалния организъм, който се състои от държавата, капитала (икономиката) и гражданското общество. Дотук теорията. На практика триединството е подмятането на топката (гражданите), както красиво се изразява Томас Брунер (за неговото Творчество повече друг път!), между държавата и капитала. Точно така се получава. И ще продължи да е така, докато не се създаде едно истинско свободно общество на хората, което включва и тези, които се цепят от него. Така наречените гета или асоциални.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.