Асоциалните

Нова книга на пазара! И то каква! Казва се „Асоциалните“, от Валтер Вюленвебер. Точната книга за точното време! Прави много добър анализ на съвременното общество и на неговото единство и разделение. Основната теза в книгата е, че приликите между долната и горната класа са в основата на разцеплението на обществото. Те са и първите, които „асоциално“ се отделят от обществото.

Разделението започва още в училищата. За долната класа – скапаните училища, за средната нормалните гимназии и за горната класа – частните училища. Но основата е в работата. Или в липсата на работа при долната и горната класа. Докато всички от средната класа изкарват с много труд хляба си, принудени да гребат в бурното море, то на сушата, на сухо, без да пролеят дори капка пот, без въобще да се трудят, ги чакат другите две класи. Едните, „бедните“, получават всичко наготово от държавата. А другите, „богатите“ всичко наготово от капитала. Общото е, че и едните и другите не работят.

Народът казва:

Който не работи не трябва да яде!

Хубаво май трябва да си припомним тази поговорка!

Едните лъжат агенцията по заетостта, а другите – данъчната служба. Едните живеят от помощи, а другите от лихви. Много хора казват, че лихвата е рака на обществото. Да, така е. Безвъзмездните помощи са май обаче другият рак. А работещите и плащащи данъци, издържат държавата и банките (капитала). А най-доходиносните и големи индустрии са точно тези, която помагат на бедните и банките. Ах колко хубаво се обединяват те в микро-кредитите и липсата на микро-банкиране! Едната живее от данъците на средната класа, а другата от нейните спестени пари. И двете не плащат данъци. Ах, не трябва ли държавата и капитала да разпределят парите равномерно? Към средата? Вместо да ги вземат от нея, както става сега, което увеличава само бройката на бедните и богатството на богатите.

Дори в „богата“ държава като Германия, бедните са над 6 милиона. Богатите са малко, но имат много – 0,1% притежават 25%, а 1% – 36%. Затова пък 80% са заплашени от бедност. Глобализацията е на път да заведе обществото на средната класа към обществата на бедни и богати. От първия право надолу към третия свят без средна класа, с 95% бедни и 5% богати, където голямата част от бедните са бедни, въпреки че работят, защото работят за богатите, които не пък не работят. Общество на класите вместо на средната класа или липсата на класи. Общество на разединението и липсата на хармония. Това ли искаме да стане и в Европа? Сигурно не, но пък поне засега натам сме се запътили. Хубаво, че има и много будни хора и организации, които знаят за какво, как, защо и с кого да работя. Точно те ще обединят света, ще създадат хармония и ще го спасят. Амин.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.