Какъв да стана?

Това е един доста прост и добър тест за определяне на най-подходящите професии според интересите на децата. Става обаче и за възрастни. Помага доста за добиване на яснота. Прилага се предимно в училищата. Съдържа осем групи с дейности в дадена насока. За всяко нещо, което обичате да правите си броите една точка. Колкото повече точки имате, значи толкова повече обичате да работите в тази насока. Различните насоки се съпоставят после две по две и показват различните професии, които са свързани с тях.

Области на работа

Работа с неща и данни:
- да сметнете статиката на една къща
- да използвате инструменти
- да събирате и изчислявате производствени данни
- да смятате данъци
- да работите с ръцете си, занаяти
- да четете и чертаете технически скици
- да чертаете планове на компютър
- да произвеждате и преработвате продукти
- да работите в селското стопанство
- да анализирате химически вещества

Работа с хора:
- да държите реферат
- да вземате интервю от хора
- да разпитвате клиенти
- да ръководите работници
- да се заговаряте с непознати
- да обсъждате обществени въпроси
- да слушате мнението на другите
- да продавате
- да преговаряте
- да разпитвате свидетели за подробности
- да показвате собствени идеи

Наука и изследователска дейност:
- да разработвате доказуеми теории
- точно да наблюдавате неща
- да работите дългосрочно над изследователски проект
- да помагате на изследователи и учени
- да четете научни текстове и изследователски доклади
- да работите над научни публикации
- да правите експерименти в лаборатория
- да правите научни изчисления и анализи
- да сте част от изследователски екип
- да наблюдавате и изследвате експерименти
- да анализирате вещества физически и химически

Подреждане и управление на неща:
- да отработвате неща по план
- да работите в офис
- да следите за спазването на срокове
- да водите сметки и списъци
- да поемате организационни задачи от други хора
- да следвате точни указания при работа
- да водите дела, да докуметирате
- да пишете, обработвате и проверявате сметки
- да познавате законовите разпоредби и да ги следвате
- да преглеждате как са попълнени формуляри
- да се занимавате с писма и кореспонденция

Творчески дейности:
- да работите с материали, например гипс, почва
- да организирате и променяте работни процеси
- да създавате мода
- да работите по разработката на нови форми на живеене
- да разработвате нови и нестандартни продукти
- да преработвате вече използвани неща в нови
- да наблюдавате и разсъждавате върху обекти на изкуството
- да подобрявате производствени процеси
- да разработвате концепции за вътрешен дизайн
- да създавате колиси за театър, опера

Социална работа и задачи:
- да разбирате проблемите на други хора и да ги решавате
- да защитавате интересите на онеправдани хора
- да помагате на хората сами да си помогнат
- да помагате на деца в училищни проекти
- да се грижите за болни
- да преподавате на инвалиди и умствено недоразвити
- да помагате на хора в беда
- да преподавате на деца и младежи
- да помагате за съвместния живот на хората
- чрез труд на работното място да помагате за благосъществуването на други хора
- да помагате на други хора да получат полагащото им се право

Работа с техника:
- да разберете как действа един соларен панел
- да изучавате стоителни планове
- да разработвате платки
- да използвате професионално компютър
- да разберете как работи едно HiFi
- да планирате снабдяването на къща с газ, вода и ток
- да изучите строежа на един изчислителен център
- да наблюдавате и оправяте енергопроизводството
- да управлявате машини
- да осъществявате електронни измервания

Работа с литература, култура, медии:
- да работите за вестник
- да пишете кратки и ясни новини
- да направите литературна разработка
- да прочетете една книга по история на изкуството
- да разглеждате из книжарница
- да напишете една театрална критика
- да опишете едно пътешествие и преживяване
- да работите в медиен център
- да работите във филмово жури
- да водите телевизионно предаване
- да изучавате създаването и развитието на езиците

Съпоставка и професии

След като имате точките в отделните области, почвате да сравнявате две по две. Тези области, в които имате най-много точки, съпоставени една с друга дават и професиите, в които вероятно ще се чувствате най-добре. Колкото по-напред е една професия в списъка, то толкова по-вероятно е точно тя да отговаря на вашите любими дейности.

неща и данни – хора: оптик, служител в банка, застраховател, книжар, чиновник в община, служител в данъчното, лекар, данъчен консултант, финансов инкасатор, аптекар, нотариус …
неща и данни – наука: учен в естествените науки, инженер, фармацефт, математик, информатик, статистик, археолог, държавен администратор, макро-икономист, социолог …
неща и данни – управление на неща: архивар, библиотекар, документалист, служител в бюрокрацията, работник в бюро, зъботехник, лаборант, аситент (научен/медицински), строителен проектант, технически проектант …
неща и данни – творчески дейности: архитект, планиращ градоустройството, дизайнер, златар, вътрешен дизайнер, майстор по кулисите, майстор по костюмите, фотограф, медиендизайнер, графичен дизайнер …
неща и данни – социални задачи: служител: в агенцията за младежта, при социалните, в агенцията по труда, към социалното застраховане, към съда, в криминалното разследване, правещ социологически проучвания …
неща и данни – техника: ижненер по мехатроника, електронен инженер, механик, авиодиспечер, инженер, информатик, зелена техника …
неща и данни – литература, култура, медии: архивар, библиотекар, документалист, преводач, кореспондент, реставратор, лектор, научен журналист, културолог, учен по медиите …
хора – наука: лекар, психолог, антрополог, генен инженер, философ, публицист, социолог, учен по комуналните въпроси …
хора – управление на неща: медицински персонал и лаборанти, банкер, работник в агенция за пътувания, работник в логистиката, работник в застрахователно бюро, работник в адвокатска кантора, работник в магазин и/или склад, съдебен изпълнител …
хора – творчески дейности: ерготерапевт, правещ маски, спортен треньор, педагог по изкуство и музика, журналист, диригент, ръководител на хор, музеен педагог …
хора – социални задачи: учител, лекар, свещеник, педагог, социален педагог, възпитател, ерготерапевт, съдия, полицай, кариерен съветник, психолог, психотерапевт, рехабилитатор …
хора – техника: оптик, произвеждащ слухови апарати, ортопед, техническо-медицински персонал, зъболекар, радиолог, хирург …
хора – литература, култура, медии: хора на изкуството, режисьор, учител, педагог по културата, музеен педагог, културолог, преводач, педагог, книжар, медиенпедагог …
наука – управление на неща: специалист по материалите, технически асистенти в сферата на биологията, химията, физиката, медицината, фармацията, екологията, лаборанти …
наука – творчески дейности: учен в сферата на театралното изкуство, литературовед, историк, историк-културолог, културолог, лингвист, музиковед, дизайнер, археолог …
наука – социални задачи: професор, социолог, педагог, психолог, психиатър, генен инженер, антрополог, гармацефт, токсиколог, …
наука – техника: инженер в сферата на: машиностроенето, електротехниката, производствената техника, строителството, авиационната и космическа техника, системна техника, био-медицинската техника, ядрена физика …
наука – литература, култура, медии: учен в медийните науки, учен в информационните науки, журналист, публицист, философ, филолог, етнолог, редактор, автор на тематична литература …
управление на неща – творчески дейности: дърводелец, фризьор, хлебар, цветар, вътрешен дизайнер, специалист по визуален маркетинг, златар, медиен технолог …
управление на неща – социални задачи: здравен работник, медицински персонал, възпитател, гледач на възрастни и/или болни хора …
управление на неща – техника: технически асистент, електротехник, механик, зъботехник, общ технически работник, майстор, часовникар, ортопеден техник, проектант, технически служител …
управление на неща – литература, култура, медии: библиотекар, архивар, документалист, книжар, антиквар, реквизитор, медиен технолог, печатар …
творчески дейности – социални задачи: ерготерапевт, музикален терапевт, терапевт чрез изкуство, социален работник, социален педагог, психотерапевт, кариерен консултант, учител …
творчески дейности – техника: инженер-изследовател, архитект, компютърен графичен дизайн, компютърен лингвист, медиен техник, производител на рекламни табла, фотограф, дизайнер …
творчески дейности – литература, култура, медии: човек на изкуството, лектор, музикант в църква / певец в църковен хор, издател, журналист, писател, литературен критик, изкуствовед, режисьор, драматург …
социални задачи – техника: инженер по зелена техника, медицинско-технически персонал, фармацефтично-технически персонал, ортопедичен механик, зъботехник, зъболекар …
социални задачи – литература, култура, медии: учител, теолог, психолог, медиен педагог, музеен педагог, автор на тематична литература, филмов продуцент, етнолог, издател, драматург …
техника – литература, култура, медии: автор на тематична литература, инженер по сценична техника, звуков техник, снимач на филми, продуцент, технически редактор, реставратор …

Пример

За повече нагледност давам пример как се получиха нещата при мен. Следните точки имам:
неща и данни – 1
хора – 8
наука – 1
управление на неща – 0
творчески дейности – 6
социални задачи – 9
техника – 1
литература, култура, медии – 10

Тоест, любопитни са предимно квадрантите, в които се засичат хора; творчески дейности; социални задачи и литература, култура, медии. Следните събрани точки се получават по квадранти:
литература, култура, медии – социални задачи – 19
литература, култура, медии – хора – 18
социални задачи – хора – 17
литература, култура, медии – творчески дейности – 16 и т.н.

Съответните професии са:
литература, култура, медии – социални задачи – учител, теолог, психолог, издател
литература, култура, медии – хора – - учител, преводач, педагог, книжар, медиенпедагог (тук вадим нещата, в които творчеството значително преобладава)
социални задачи – хора – учител, свещеник, педагог, социален педагог, възпитател, кариерен съветник, психолог (тук изваждам вече нещата, които не са ми приятни, например професиите в здравеопазването)
литература, култура, медии – творчески дейности – лектор, издател, журналист, писател.

Тоест, може да се заключи, че следните професии ми пасват най-добре:
1. учител, лектор, педагог, възпитател, съветник
2. свещеник, теолог (1 и 2 можем да обединим в светски и духовен учител)
3. писател, издател, преводач, печатар, книжар, журналист и т.н. (работа с медии)

Систематика е взета от министерството на образованието на провинция Баден-Вюртемберг, Германия.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.