Пример от пчелите

Снимката е от Уикипедия и показва обикновената европейска пчела.

От време на време се говори, че техниката може да вземе пример от животните и природата. И тя си го прави. Същото важи и за науката, медицината, социалното повечение, за Духовното развитие и т.н. Изглежда, че само икономиката по никакъв начин не се опитва да се поучи от животните. Едва наскоро, след началото на последната криза, учените започват да изследват икономиката в природата и да предлагат модели на по-хуманна и ефективна такава. Пример се взема най-често от станалите вече известни в науката пчели и мравки. Ето какво можем да използваме от тях:

  • децентрализирани структури – царицата е важна, защото снася яйца, тоест като майка на народа. Но тя не го управлява. Всяка една пчела е независима и сама решава кога и как да действа. Това дава възможност както за работна специализация, така и за общи познания и дейности
  • отворено споделяне на знанието от първа ръка – всяка една пчела споделя за новите източници на паша с полета си. Тя прави това само ако лично е била на мястото. Знания втора ръка не се предават. Освен това никога не се споделя за пасище, което не е на достатъчно добро ниво, тоест не се подава грешна или лъжлива информация
  • разпределение на ресурсите – много и различни източници, голяма складова наличност
  • взаимосвързаност и независимост – всички пчели са непосредствено свързани помежду си. Това означава, че съществуват много и здрави връзки в рояка. Загубата на една пчела съответно не се отразява неблагоприятно на цялата популация.

Май съвременната икономика трябва да преразгледа някои от тезите си …

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.