Скални манастири край село Хан Крум

След Осмарските скални манастири, нека ви разкажа и за Ханкрумският, който също се намира на Шуменското плато. Той датира от 12-14в. и днес е обявен за паметник на културата от местно значение.

Пътят до него минава през прекрасна букова гора. Ходих към манастира през пролетта и тя тъкмо се раззеленяваше, а поляните бяха покрити с теменужки и тук-там синчец. До самия скален манастир се стига по вдълбани в скалата стъпала, поради което е бил наричан и Стълбената пещера.

Състои се от предверие, олтар, с вдълбани в стената места за икони и още едно помещение, което вероятно е служело за жилищно. Впечатлява и с размерите си – дължината на всички помещения надхвърля 13м., а ширината им варира около 4м. През отворите в скалата, използвани за осветление на манастира, се открива и красива гледка към околността.

Друго прекрасно място на Шуменското плато разкрива чудесна гледка към града в подножието, паметника Създатели на българската държава и част от самото плато. И тук има пещери, които вероятно в миналото са били обитавани, за което свидетелстват и издълбаните в стените олтари в част от тях. 

По скалите на много места има вградени миди или отпечатъци от тях, както и от морски рапанчета – доказателство за предположението, че някога платото е било дъно на море.

Съвсем близо се намира и друга пещера с многобройни разклонения, тунели и входове, повечето от които обаче доста тесни. Е, няма опасност да се изгубиш, но на моменти имаш такова усещане, още повече и заради абсолютния мрак, царящ наоколо, разкъсван само от светлината на фенерчетата. И за тази пещера също се предполага, че в миналото е била използвана за жилище.

За последните две места информация за името на местността липсва и освен ако не си бил там ориентацията е само по разкази на други туристи и GPS. А всъщност и двете се намират много близо до основния път, интересни са и си заслужават посещението. Дано някой ден достъпът до тях бъде обозначен и маркиран.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.