Джордж Тревелиан за духовното развитие на човечеството

Статия: Джордж Тревелиан (Великобритания) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Жана Борисова

“…за възпитаването на духa в една нова нематериалистична представа за човешката природа.”

Сър Джордж Тревелиан, Баронет (1906-1996 г.) е пионер в образованието, основател на движението New Age (Нова епоха), мебелист и визионер – човек с мисия да просвещава насред света, който той вижда като изпълнен с хаос и метеж.

В ранните си години, следвайки бащиния си пример, Тревелиан е агностик, но през 1942 г. посещава лекция, която му разкрива духовните измерения на света. От тогава изучаването на антропософската наука дълбоко променя неговия светоглед и полага основите на голяма част от бъдещата му работа.

След Втората световна война той става Директор на колеж за обучение на възрастни в Шропшир, където прекарва 24 години. Колежът събира големи и ентусиазирани аудитории за курсове по теми като „Предели на реалността“ и „Духовно пробуждане“. Тревелиан привлича водещи оратори, а самият той заема активна роля в почти всички курсове.

Когато се пенсионира през 1971 г., той основава Wrekin Trust (Рекин Тръст), за да продължи своето дело. Като благотворително образователно дружество, Тръстът не се присъединява към нито една доктрина или догма, а вместо това има за цел да помага на хората да открият пътя, който е най-подходящ за тях, като организира конференции, включително срещи на мистици и учени, доктори и лечители, относно холистичния светоглед, въвеждащи подходи към множество дисциплини и постоянна програма за духовно обучение. Неговото вдъхновение произхожда от средновековната концепция за образование, която се базирала на това да открива методи и системи от знания, водещи към сливане с Единството, както се разкрива от латинската дума „universus“, което означава „превърнат в едно“.

Тревелиан изобретява „мрежата“ провокираща изграждането на малки енергийни центрове, които могат да черпят сила един от друг. Сред тези, за чието вдъхновение е спомогнал, са Soil Association (Сойл Асосиейшън), Findhorn Trust (Файндхорн Тръст), обществото Teilhard de Chardin Society (Тейлар де Шарден) и мрежата Essene (Есен). Последните 15 години от съзнателния си живот той прекарва в непрекъсната поредица от лекции и срещи. Написва три книги: A Vision of the Aquarian Age (Поглед към епохата на водолея) (1977 г.), Operation Redemption (Операция изкупление) (1981 г.) и Summons to a High Crusade (Призив за висш кръстоносен поход) (1985 г.). Той вижда последните си години като „Exploration into God“ („Изследване в Бог)„, което е също и заглавието на последната му книга, публикувана през 1991 г.

Цитат

„Човекът като духовно същество избра да използва своя интелект, за да борави с материята в най-дребното й състояние и да я овладява. Цената, която трябваше да плати, беше загубата на погледа към по-фини светове на битието и духа. Въпросът сега е дали можем да се научим да боравим творчески с тази свобода и да работим с океана от творчески живот.“

Джордж Тревелиан

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.