„Пазарувай според ценностите си“ чрез Етикус

Статия: „Етикус използва силата на етичния потребител“ на Рейчъл Сайнър

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Идеята, че промяната започва от малките неща, не е нова. Но в епоха, в която големите корпорации са навсякъде около нас и стават все по-могъщи, дребните предприемачи придобиват все по-голямо значение в движенията за устойчива икономика.

Между трети и десети май в Ню Йорк ще се проведе седмицата Пазарувай според ценностите си, проект на новооснованата фирма Eтикус. Целта на Етикус е да осигури повече работа за дребните предприемачи, които спазват идеите за устойчивост в различни аспекти на своята дейност – производство, отношение към служителите, участие в местната общност, влияние върху околната среда. Според тези четири критерия Етикус определя кои предприемачи да покани в своята мрежа, която представлява нещо като групово пазаруване, но само от етични предприятия.

„Целта ни е да се убедим, че спазват етични бизнес практики. Не е задължително да покриват напълно всички четири критерия. Решението е донякъде субективно”, обяснява Джъстин Янг, наскоро дипломирал се и сега стажант в Етикус. „Акцентът е върху включването и участието, а не отхвърлянето. Смятаме, че това е пътят към промяната.”

Но Етикус е много повече от „зелено групово пазаруване”. Организацията например помага на компаниите да подобрят своите устойчиви практики, ако те не отговарят на някой от критериите. Комапнията Sage, един от партньорите на Етикус, предлага безплатни одити на енергийните системи на организациите и предоставя препоръки за повишаване на енергийната ефективност.  

Освен това Етикус помага и на потребителите да намерят дребни производители, които отговарят на техните интереси, свързани с устойчивост и опазване на околната среда. „Бихме искали повече жители на Ню Йорк да започнат да пазаруват етично и можем да помогнем това да стане, като свържем потребителите с производителите. Ние даваме на потребителите информацията, от която се нуждаят, за да вземат решение за какво да похарчат парите си”, обяснява Янг. 

Джеф Хитнър основава Етикус в средата на 2011г. след като преди това шест години е стоял начело на отдела за Корпоративна социална отговорност на IBM. Желанието му било да работи в по-приятелска обстановка и да има по-пряко влияние върху промените. „Бях уморен от бюрокрацията, беше ми омръзнало от стотиците нива, през които трябва да мине едно решение в големите корпорации”, споделя той за Доузър. „Това, което е уникално при Етикус, е, че просто се срещаш с дребния предприемач и промяната се случва веднага. Наистина е невероятно колко отворени и възприемчиви са всички.”

От миналата есен, Етикус са успели да привлекат в мрежата си около 200 фирми от Ню Йорк. До написването на тази статия близо 1000 души вече са подписали декларацията „Пазарувай според своите ценности”, с която обещават да пазаруват само „местно, етично и устойчиво.” По време на събитието Етикус организира съвместно със своите партньори поредица от прояви, сред които танци на открито и велосипедна обиколка на ресторантите, включени в мрежата на организацията.

Партньорствата са важна част от мисията и подхода на Етикус. Те работят с множество обществени организации, като Sage, Lower East Side Ecology Center, интернет страницата за групово финансиране ioby и др.

„Става въпрос за успех чрез сътрудничество”, казва Хитнър. „Трабва да накараме НПО да започнат да споделят тази идея.” Дори и в рамките на Етикус сътрудничеството е част от трудовата етика. Хитнър признава, че макар да е основал организацията „около 85%” от идеите са дошли от колегите му по време на срещи в офиса в апартамента му в Ийст Вилидж.

Етикус все още не са излезли на печалба, но планират скоро да разнообразят източниците си на приходи, като започнат да предлагат и други услуги, освен ваучери. Идеята им е да създадат, по думите на Хитнър, „събития на етични теми”, които ще позволят на жителите на Ню Йорк да се забавляват, като в същото време дават парите си за малки, етични организации.

„Седмицата „Пазарувай според ценностите си” е лесен начин хората да си кажат „да, това има смисъл, аз ще участвам””, споделя Хитнър. „С Етикус, виждам, че мога да осъществя желаната промяна, по начин, който не бе възможен в IBM.”

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.