Творческо развитие

Ето един пример как се случва творческото развитие в разговорите и внимателното слушане и възприемане.

Крум:

Да допълним ли портфолиото с по едно изречение за мечтите и целите, които искаме да постигнем или това не е необходимо и стига написаното под проекти?

Радослав:

Страницата с проектите представлява всъщност това, което правим в момента, страницата с портфолиото представлява това, което можем да правим в бъдеще, а страницата с архива представлява това, което сме правили в миналото. Страницата с книгите е непреходното, създаденото, което остава във всяко време. Вижте менюто и ще се убедите в това. Винаги е най-важно какво правим в момента, т.е. текущите проекти. Цел е постепенно и постоянно някои точки от портфолиото да преминават в проектите и да се осъществяват и сбъдват. Мечтите и целите са част от бъдещето и като такива принадлежат наистина в портфолиото – в неговия увод. Те постепенно и постоянно ще се сбъдват и ще преминават в проектите.

Една примерна мечта може да звучи така: Работим за осъзнаването на човечеството като цяло и на всеки човек поотделно. Осъзнаване на отговорността към бъдещите поколения, към Планетата Земя, към всеки камък, растение, животно и човек. Осъзнаване на Пътя и предназначението на човека. Осъзнаване на смисъла на Живота. Живот, изпълнен с Любов, Благодарност, Светлина, Радост и Мир. Живот, изпълнен с Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро.

Крум:

Любопитен поглед върху нещата … аз бих казал така:
- страницата с портфолиото е това, от което можем да се издържаме
- страницата с книгите е за Духовно развитие
- архива си е архив, блог, развлечение, място за експерименти, развитие
- страницата с проектите е за действия, за развитие на земята

Но всъщност както сме ги подредили сега, май наистина повече прилича на това, което казваш, не се бях замислял.

Портфолиото е обаче това, което можем сега. Нещата, които можем да предложим, защото вече сме правили. Така го дефинирахме и така го разбирам аз. Нещо като официално представяне на това какво можем, тоест то е моженето, правенето или дори стъпката от моженето към правенето. Проектите са ученето, това е стъпката от знанието към моженето. Книгите са знанието. Архивът, блогът, са просто информацията.

Портфолио – правене 5.0
Проекти – можене 4.0
Книги – знание 3.0
Архив, Блог – информация 2.0

И сега има две посоки на развитие. Тръгваш от долу. От блогът, от архива, от миналото, например както при въпросът, който ми зададоха преди четири години. Тогава всички се бяха юрнали по Уеб 2.0 (пояснение – 1.0 са данните. Къмюнитита, децентрализирано и свободно разпространение на информация) и само единици виждаха възможностите в Уеб 3.0 (свободно разпространение на качествено знание. Това понятие е свързано най-вече със семантичните мрежи. Навързването на информацията в знание). А най-опитния ми колега каза, че това не е интересно. Важно било какво е Уеб 4.0. Е, четири години по-късно никой дори и не се замисля за него, ама аз за себе си знам какво е – следващото след знанието, тоест моженето. А Уеб 5.0 е правенето. Тоест, това са комуникационни и информационни технологии, които дават възможност на човек непосредствено да действа. Първи наченки виждаме в области като роботика, виртуална реалност, променена реалност и т.н. Това е пътя на еволюцията. Безжизнените технологии могат да учат, да могат и да правят много неща, но нещо им липсва. Какво е то? Какво е Уеб 6.0? Последната точка от менюто ни? Връзка? Общите и единни действия на хората? Всичко, което притежаваме, обединено в едно? Но все още на Земно, на физическо ниво, на мозъчно ниво. Къде идват чувствата, сърцето, което роботите, технологията и сегашната наука не могат? Това е еволюцията.

Втората посока на развитие е да тръгнеш от горе, от иДеята, от мечтата, от Бога. Бог не трябва ли да е 13.0? Новото начало, първоначалото? Бога, първоначалото? 12.0? иДеята за Духа, словото? 11.0? Духът, началното движение, торсионните полета 10.0; Абсолюта, етера, пространството с неговите начални характеристики, физическия вакуум, абсолютно нищото, съдържащо всичко, потенциала, „почвата“ върху която работи Духа 9.0; душата, интуицията 8.0; Чувствата, сърцето (модерните науки с най-новите знания от физиката и Духовността го могат) 7.0? Заедно с другите хора, съчетания между всичко това. И тогава търсиш да постигнеш Идеята, абсолютната, Духовната, първоизначална на земята с Действия, с правене, с материално създаване. Те лежат на това, което можеш или знаеш, а пък знанието идва от информацията, която имаш. Това е процес на инволюция.

И двата процеса трябва да вървят ръка за ръка. Това е пътят и на обединението, за което става дума. Първите шест стъпки на западния свят (еволюцията), а вторите шест на източния (инволюцията). Ха, получи се доста любопитно. Затова и промених малко страничката, за да видим на кого какво ще му хрумне. Ето точно такъв вид развитие чрез писане и обмен искам от самото начало да се развие и на страницата, но липсата на възприемане на ключовите понятия свобода и отговорност у българина много пречи. Както винаги и така не е напълно завършено. Ама това е защото не може представянето да е завършено, при положение, че дейността не е … тепърва започваме.

Тодор:

Сега разбрах от къде са се появили номерата версий в менюто. За мен са вече ясни и ще е интересно как останалите ще ги приемат. Съгласен съм с всичко до момента, само си мисля че мястото на мечтите и целите ни трябва да е на отделна подстраница с име мисия или нещо подобно. Там да се обясни цялостната ни мотивация от създаване през проекти и идеи до конкретни действия и книги. Поне съм забелязал че доста професионални страници на фирми и други организации слагат подобна страница с мисия или цели. Тя трябва да е може би без номер и версия, защото е нещо към което се стремим и винаги ще може да се подобри и разшири. Това може да е като план, карта на цялата ОМ страница и да мотивира защо имаме останалите категории и подстраници. Страницата Добродетели е нещо такова или началото на тази страница която трябва просто да направим по конкретна. Добродетелите ги виждам като основните принципи които трябва да следваме по пътя ни. Вие какво мислите за това?

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата, За Обществото, За Разума and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.