Силата на нашите въпроси зададени чрез средствата на изкуството

Силата на  нашите въпроси зададени чрез средствата на  изкуството.

Автор Искра Иванова

Представям ви  визуални материали  от  няколко арт проекта. Те са провокирани от множество въпроси, като: Къде е нашата сила , има ли я?, Има ли граници?, Какво си струва за нас?, Какво виждаме  всеки ден?,Има ли единство в обществото ни?, Какво е изкуство и  може ли да съществува  в България?, Кои сме ние?, Силни ли сме когато работим заедно?………

Силата на тези въпроси  създава изкуство .  А  самото  то  провокира в нас  да си зададем  още много различни въпроси.

Арт –инсталация „Граници” представена на 28.09.2012-„Нощ на изкуствата”-гр. Стара Загора, България

Арт –инсталация „Граници ” представена  на 25.03.2012, гр. Велико Търново , България

Арт –инсталация „Търсене ” представена  на 24.02.2011, гр. Велико Търново , България

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.