Хайретин Карака за опазването на почвата и природата в Турция

Статия: Хайретин Карака (Турция) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Хайретин Карака е носител на Почетната награда за цялостен житейски принос за 2012г.

„…за неуморната му подкрепа и застъпничество за защита и отговорно управление на природните ресурси чрез комбинация от успешно предприемачество и ефективен екоактивизъм”

Хайретин Карака се смята за бащата на екологичните движения в Турция. От успешен бизнесмен той се превръща във водещ активист за защита на природата в страната. Фондацията за околна среда ТЕМА, на която е съосновател, днес представлява национално  движение за защита на почвата и естествените местообитания.

От бизнесмен до екоактивист

Хайретин Карака е роден на 4.04.1922г. Постепенно изгражда успешен бизнес в сферата на производството и обработката на текстил. През 70-те години обикаля из цяла Турция и от това негово пътуване се ражда загрижеността му за унищожаването на околната среда и особено за почвената ерозия.

По време на обиколките си той вижда из цялата страна тревожните признаци на постепенния упадък на природата. Различни видове растения са застрашени от изчезване, пасищата се унищожават, горите се изсичат, за да се освободят нови земеделски площи. Прекомерното поливане и употреба на изкуствени торове, безразборното пръскане с пестициди и неефективните земеделски практики водят до ерозия на почвата. Карака осъзнава, че не може да премълчи за това, на което е станал свидетел и започва да документира ситуацията в различните региони, като предупреждава властите и обществото за заплахите срещу природата на Турция.

През 1980г. Хайретин Карака създава на своя земя в Ялова ботаническа градина, в която днес се отглеждат 14 000 вида дървета и 3800 вида тревисти и други многогодишни растения. В Ботаническата градина Карака се развъждат и много застрашени от изчезване ендемични растителни видове. Градината е отворена за посещения.

Дейност на Фондация TEMA

Днес 90% от територията на Турция е засегната от (тежка до средна) ерозия; 750 милиона тона почва годишно се отмиват от дъждовете. Градовете постепенно превземат земеделската земя. Обезлесяването продължава. Дъбовите гори се изсичат и на тяхно място се засаждат борове или в много случаи теренът просто остава празен. Унищожаването на околната среда води до спад на земеделското производство, а това ускорява миграцията от селата към градовете. Изключително богатото биоразнообразие на Турция (10 000 растителни вида; 3000 от които – ендемични) е изложено на сериозна опасност.

През 1992г. заедно с друг бизнесмен, Нихат Гйокиджит, Карака основава Фондация ТЕМА  (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı – Турска фондация за залесяване и защита на естествените местообитания и за борба с почвената ерозия). Мисията на Фондацията е да повиши информираността на обществото относно проблемите на околната среда и по-конкретно ерозията на почвата, обезлесяването, загубата на биоразнообразие и климатичните промени. ТЕМА организира множество инициативи, насочени към промяна на държавната политика и бизнес практиките.

От създаването си през 1992г. Фондация ТЕМА е разработила и осъществила 150 демонстрационни проекта по устойчиви земеделски практики, залесяване, опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на земите. 81 гори в 81 провинции, Гори за моята страна и Любов към спокойната гора са само част от проектите на Фондацията, която е засадила общо 10 милиона фиданки.

Карака вярва, че ерозията на почвата може да бъде спряна само ако бъде намерено решение на проблема с бедността в селските райони. Затова ТЕМА въвежда пилотни проекти, осигуряващи на хората алтернативни източници на доход, които не вредят на околната среда, а са в хармония с нея. Примери за такива дейности са отглеждане на пчели, производство на фуражи, развитие на животновъдството, въвеждане на добри земеделски практики, екотуризъм, възстановяване на пасищата, отглеждане на овошки, градинарство, залесяване и обучение на фермерите.

TEMA смята, че една добра образователна програма е от жизненоважно значение за повишаване на информираността на обществото относно заплахите, които ерозията на почвата и обезлесяването поставят пред околната среда и икономиката на страната. Фондацията организира образователни програми в две насоки: обучение на земеделци и повишаване на обществената информираност. ТЕМА вече е обучила хиляди хора, включително преподаватели, духовни водачи, полицаи и служители в армията и местната администрация. Фондацията е публикувала 84 книги и е организирала образователни програми, посетени от над 2.5 милиона души. Скорошно проучване показва, че 64% от жителите на Турция смятат ерозията на почвата за сериозен проблем, нуждаещ се от спешно решение.

TEMA води и активни кампании за въвеждане на нови закони за защита на околната среда, както и за започване на съдебни процеси срещу нарушителите, унищожаващи природата. На ТЕМА е основната заслуга за ратифицирането на Конвенцията на ООН за обезлесяването. Друг голям успех на Фондацията е приемането на „Закона за пасищата” през 1998г., след като в продължение на 38 години преди това законът е бил отхвърлян. Отново благодарение на усилията на ТЕМА през 2005г. е приет „Закон за опазване на почвата и управление на земите”, след като Фондацията събира над един милион подписа в негова подкрепа. Доброволци от ТЕМА от всички слоеве на обществто активно лобират за приемане на този закон от Турския парламент.

Когато се налага, TEMA е готова да даде под съд дори и правителството – Фондацията успява, например, да предотврати предоставянето на разрешителни за развитие на туризма в природните резервати в страната. ТЕМА печели 82 от общо 166 съдебни процеса свързани със защита на земеделието и горите.

Към септември 2012г. за ТЕМА работят 450 000 доброволци (сред които и много млади хора). Фондацията има свои клубове в 60 университета, 550 представители-доброволци и над 100 учени и правни съветници, които отделят от своето време, за да й помагат на доброволни начала. Към 2012г. ТЕМА има 160 служители на пълно работно време, като много от тях са млади хора. Карака гледа на Фондацията основно като на гражданско движение.

В международен план през 1998г. са основани TEMA-D (Германия), TEMA-NL (Холандия) и TEMA-EU (Белгия).

Бюджетът на TEMA за 2011г. възлиза на 10 милиона турски лири (около 4.2 милиона евро). Финансирането идва предимно от индивидуални и корпоративни дарения и по различни проекти (национални и международни организации и компании финансират или съфинансират някои проекти на ТЕМА).

„Бащата на турското екологично движение”

Карака е известен в цяла Турция и хората го обичат. Той има две национални телевизионни програми: “Giderayak” и “Едно към едно”. Giderayak разглежда настоящото политическо и социално положение в Турция, а „Едно към едно” се фокусира върху въпроси, свързани с доброволчество, гражданско общество и екологични проблеми.

Карака често говори пред широката публика и особено пред деца. Те го обичат, защото се държи като тях и се отнася с тях, като с равни. Никога не им казва какво да правят, а задава въпроси и им помага сами да намерят отговорите. По оценки на ТЕМА Фондацията е помогнала на 45 000 деца на различна възраст (от 5-годишни до завършващи училище) да научат повече за защитата на околната среда.

Карака е носител на множество награди за дейността си, включително на Награда на Програмата за околната среда към ООН през 1992г. и Награда за Изключителни заслуги на Великото народно събрание на Турция през 1998г.

Турският писател Яшар Кемал пише за него „Наясно с факта, че унищожението на околната среда може да бъде предотвратено само чрез информираността и активното участие на хората, Хайретин Карака води с помощта на ефективни граждански организации продължителна борба за възстановяването на почвата, за да не се превърне един ден Турция в пустиня.”

Настоящият съдебен процес срещу Карака

Карака неведнъж се е изказвал срещу добивната индустрия, замърсителите и прекомерното консуматорство.

На 17.04.2012г. той заминава за Козак, регион в западна Турция, където работят множество златодобивни мини. Целта на посещението му е да събере информация, която да подкрепи местното движение срещу добива на злато. След разговор със селяните, местните хора отвеждат Карака до обществен терен, където една добивна компания изсича 7400 дървета. Когато Карака започва да прави снимки на дърветата и растителните видове, внезапно се появяват три автомобила, а хората в тях – твърдейки че работят за минодобивната компания – обиждат и заплашват Карака и местните жители.

Минодобивната компания завежда дело срещу Карака и селяните за нахлуване в частна собственост и местен прокурор поема случая. За Карака и местните жители сега предстои съдебен процес и рискът да бъдат осъдени на шест години затвор, ако бъдат признати за виновни. Съдебният процес срещу Карака и селяните е пример за трудностите, с които се сблъскват екоактивистите, когато се изправят срещу интересите на огромните корпорации в Турция.

Цитат

“Yaşamak için Yaşat.” („За да живееш, първо позволи на другите живи същества да успеят.”)

Toprağını hor gören, yarınını zor görür.” („Тези, които презират почвата, върху която растат, може и да не видят утрешния ден.”)

“Param var, hakkım yok.” („Моето богатство не трябва да ми дава повече права, отколкото имат другите хора.”)

Хайертин Карака

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.