Сима Симар за здравеопазването и образованието в Афганистан

Статия: Сима Симар (Афганистан) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за дългогодишната й и смела борба за защита на човешките права и особено правата на жените в един от най-сложните и опасни региони в света.”

За бедните хора Сима Самар е лекар, за отхвърлените от обществото – просветител, а за всички жители на Афганистан – защитник на човешките права. Тя основава и развива организацията Шухада, която към 2012г. ръководи над 100 училища и 15 клиники и болници, които осигуряват образование и здравеопазване най-вече на жени и момичета. Сима е била служител в Министерството на вътрешните работи на Афганистан и е основала първото Министерство по въпросите на жените. От 2004г. тя е председател на Независимата комисия за човешки права в Афганистан и в тази си роля търси отговорност от нарушителите на човешките права – дейност, която понякога излага собствения й живот на огромен риск.

Ранни години

Сима Самар е родена на 3.02.1957г. След подкрепения от Съветския съюз преврат през 1979г. съпругът й, тримата му братя и още 60 члена на семейството й изчезват и тя никога не ги вижда отново. През 1982г. Сима Самар завършва Медицинския колеж към Университета в Кабул. Известно време работи в държавната болница в Кабул, но няколко месеца по-късно заради собствената си безопасност е принудена да се върне в родната й Ягори, където започва да осигурява медицински грижи за пациенти в изолирани области в Централен Афганистан.

През 1984 г. заминава за Пакистан, за да осигури добро образование за малкия си син. Работи известно време като доктор в отдела за бежанци в болницата в Кета, Пакистан. Отчаяна от пълната липса на здравни грижи за жените бежанки от Афганистан, тя основава в Кета болница, която да се грижи специално за техните нужди и за децата.

Организация Шухада

През 1989 г. Самар основава организацията Шухада и клиниката Шухада. Днес организацията ръководи 12 клиники и 3 болници в Афганистан, всички посветени на осигуряването на здравни грижи за населението на страната и най-вече за жените и момичетата. Освен това Шухада организира обучения за медицински сестри, здравни работници и акушерки, както и образователни програми за репродуктивно здраве.

Към 2012 г. Шухада ръководи и 71 училища за момчета и момичета в Афганистан, както и 34 училища за афганистански бежанци в Кета, Пакистан. По време на режима на Талибаните в Афганистан училищата на Шухада в централната част на страната са едни от малкото начални училища за момичета, които продължават да работят, а гимназиите им са единствените, които приемат момичета. Шухада организира тайно и учебни класове за момичетата в Кабул. След падането на режима на Талибаните тези провеждани в домашни условия класове поставят основите на две училища за момичета, които днес вече са държавни и осигуряват образование на над 3000 ученици.

Шухада организира и уроци по английски език, работа с комютър, генериране на доходи, както и програми за ограмотяване за възрастни жени в Афганистан и Пакистан. Организацията създава и убежище за уязвими жени, в което те намират сигурност и подходящи условия за усвояване на нови знания и умения. Убежището приютява жени, които са бедни, не могат сами да изкарват прехраната си или са изложени на риск от домашно насилие. Целта на убежището е да им осигури не само подслон и храна, но и възможност да придобият умения, които ще им позволят в бъдеще сами да изкарват прехраната си и да бъдат самостоятелни.

Между 1989 и 2011г. над 3.3 милиона души са се възползвали от здравните програми на Шухада, 176 000 – от образователните програми, 6000 – от професионалните курсове, а 220 000 са участвали в обучения, свързани с човешките права.

Постижения във Временната администрация на Афганистан

През 2001 г. д-р Самар се връща в Афганистан, където между декември 2001 г. и юни 2002 г. е заместник-председател и Министър по въпросите на жените във временната администрация на страната. Сима Самар е едната от общо само две жени министри във временното правителство. През 2003г. тя е избрана и за заместник председател на Извънредната Лойа Джигра*.

Докато е част от временната администрация на страната, д-р Самар създава първото Министерство по въпросите на жените в Афганистан. Под нейно ръководство министерството започва да организира програми, целящи да възстановят правата на жените и да подобрят тяхното икономическо, политическо, правно и социално положение. Министерството успява да извоюва правото на жените, служителки в държавната администрация, да се връщат на своите работни места след майчинство и осигурява квота от минимум 11% жени сред делегатите на Лойа Джигра. Министерството също така се ангажира с връщането на момичетата в училищата и създава правен отдел, който да се грижи за спазване на правата на жените.

Насърчаване на спазването на човешките права

Независимата комисия за човешки права в Афганистан (Afghanistan Independent Human Rights Commission – AIHRC) е основана през 2002 г., а Самар е избрана за нейн първи председател. От създаването си  AIHRC се ангажира с най-належащите проблеми, включително цивилните жертви, спазването на икономическите и социалните права и положението на жените. Един от най-важните доклади на AIHRC е „Призив за справедливост”, който разглежда случаи на нарушаване на човешките права в близкото минало на Афганистан.

AIHRC се стреми основно към установяване на върховенство на закона и прекратяване на безнаказаността. Призивите на Самар за търсене на отговорност за минали и настоящи нарушения на човешките права често засягат хора, заемащи ръководни постове в управлението на Афганистан. Заради своята упоритост, Самар получава смъртни заплахи и е принудена да се движи с бодигардове.

Между 2005 и 2009 г. Самар е специален докладчик на ООН за състоянието на човешките права в Судан.

Образование за бъдещите поколения

Горещо вярвайки, че образованието е ключът към социално-икономическото развитие и изграждането на гражданско общество в страни като Афганистан, Самар наскоро основава неправителствен Институт за висше образование Гаухаршад (Gawharshad Institute of Higher Education – GSIHE). Институтът предлага обучение по политология, политическа социология, икономическо планиране и администрация в сферата на образованието. Целта му е да даде на жените, бедните и отхвърлените от обществото студенти повече възможности за развитие, като им предостави субсидии и стипендии за обучение.

През изминалите години Самар получава няколко международни награди за различни аспекти от дейността си. Сред отличията на Самар са Наградата Рамон Магсесей за общностен водач (1994г.) и Наградата Джонатан Ман за защита на здравните и човеки права по света (2004г.)  От май 2005г. Самар е и почетен Доктор на хуманитарните науки към университета Браун.

Цитат

„Успях да основа Независимата комисия за защита на човешките права в Афганистан в страна, в която дори самото споменаване на „човешки права” бе смятано за престъпление. Вярвам, че помирението не трябва да идва за сметка на справедливостта и че хората, чиито права са били нарушени, не трябва отново да стават жертва на краткосрочни политически цели. Трябва да следваме желанията на жителите на Афганистан, които се противпоставят на даването на амнистия на нарушителите на човешките права и искат да видят тези нарушители изправени пред съда, а не заемащи висши държавни постове. Ситуацията в Афганистан изисква дългосрочна ангажираност и стратегията трябва да бъде подробна и да обхваща множество аспекти. Най-важното сега е да образоваме хората, защото вероятно това е ключът към едно развито общество, в което бедността вече е минало, а човешкото достойнство се уважава. Трябва да кажа и че според мен това, което върша не е нещо изключително, но условията, в които работя наистина са много трудни.”

Сима Самар

Лойа Джигра  – висш съвет, който се събира за решаване на най-важните въпроси, свъзани с промяна на конституцията, решаване на спорове или определяне на политиката и икономиката на страната (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.