Земеделските кооперативи – ключ към изхранването на света

На днешната дата, 16.10, отбелязваме Световния ден на храната. Денят се отбелязва от 1981 г. насам на датата, на която е била създадена Организацията за храни  и земеделие (FAO) към ООН. За тема на събитията тази година е избрана „Земеделските кооперативи – ключ към изхранването на света“. В световен мащаб кооперативите създават 100 млн. работни места, а над 1 млрд. души членуват в кооперативи. В страни като Кения например, над 70% от годишното производство на кафе, млечни продукти и др. идва от земеделските кооперативи.

Кооперативите носят на участващите в тях земделци множество ползи:

  • земеделците могат заедно да купуват суровини (примерно семена), получавайки по-ниска цена за по-голямо количество;
  • могат заедно да ползват селскостопанско оборудване или складове за готова продукция;
  • земеделците могат съвместно да успеят да договорят по-високи цени за продажба на продукцията си;
  • земеделския кооператив може да ползва външни услуги в областта на финансите, счетоводството, маркетинга и др., които отделните производители не биха могли да си позволят;
  • в рамките на кооператива земеделците могат да споделят помежду си ценен опит, знания и практики;
  • заедно земеделците могат по-лесно да защитават своите интереси, да лобират за въвеждане на нови закони и т.н.

Световният ден на храната е посветен на земедлските кооперативи, за да подчертае тяхната роля в борбата с глада и в постигането на продоволствена сигурност, както и във връзка с това, че 2012 г. е международна година на кооперациите. Повече за Световния ден на храната можете да научите на страницата на FAO.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.