Кампания срещу търговия с оръжия

Статия: Кампания срещу търговия с оръжия (СААТ) (Великобритания) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„..за новаторските и ефективни кампании срещу световната търговия с оръжия.”  

От 1974г. Кампанията срещу търговия с оръжия (СААТ) неуморно работи за прекратяване на износа на оръжия от Великобритания. СААТ информира обществеността за търговията с оръжия, помага за ограничаване на субсидиите, които производителите на оръжия получават за износ и оказва натиск върху институциите да изтеглят инвестициите си от оръжейните компании. СААТ разкрива случаите на корупция, двуличие и смъртоносните последствия от търговията с оръжия и търси отговорност за това от правителството на Великобритания и оръжейните заводи. Благодарение на СААТ, един от най-големите производители на оръжия в света, ВАЕ Systems, е подложен на безпрецедентна проверка заради неетичните си практики.

История и цели

СААТ е основана от широка и разнообразна коалиция от групи, борещи се за мир, които са силно загрижени за разрастването на търговията с оръжия след войната в Средния Изток през 1973г. Основната цел на СААТ е да неутрализира влиянието на оръжейните компании над правителството на Великобритания, която е една от основните износителки на оръжие. СААТ работи съвместно с организации от други държави, споделящи техните цели, за да повиши информираността на международната общност относно проблема.

В борбата си срещу търговията с оръжия, СААТ си поставя следните приоритети:

1. Прекратяване на износа на оръжия за региони, където те могат:

  • да доведат до изостряне на конфликта; да подкрепят насилието или да увеличат напрежението;
  • да подкрепят потиснически режим или да подкопаят демокрацията;
  • да заплашат социалното благоденствие, като увеличат средствата давани от държавата за въоръжаване.

2. Прекратяване на всякаква правителствена, политическа и финансова подкрепа за износа на оръжия.

3. Насърчаване на демилитаризирането в страните, производителки на оръжие.

CAAT смята, че темата за сигурността трябва да бъде разглеждана в по-широки рамки, които не се ръководят от интересите на военните и оръжейните производители. Една цялостна политика за сигурност би могла да разпределя ресурсите в зависимост от реалните заплахи и ползи, както и да помогне за справянето с основните причини за несигурност – неравенството и климатичните промени.

Централата на СААТ е в северен Лондон; структурата й е нейерархична; има девет служители, а Управителният комитет, който взема решенията, се избира от членовете й. Организацията получава подкрепа от голям брой доброволци и активисти, както и от Християнската мрежа и Мрежата на Университетите.

Противопоставяне на ВAE Systems и оръжейния договор със Саудитска Арабия

През септември 1985г. ВАЕ е един от участниците в най-голямата оръжейна сделка във Великобритания. Според договора Ал Ямамах правителството на Саудитска Арабия трябва да получи военни самолети, както и техническа поддръжка за тях. Скоро тръгват слухове за корупция, които през последните две десетилетия продължават да съпътстват всяка сделка за оръжия, сключена със Саудитска Арабия. През 2004г. Бюрото за крупни измами (Serious Fraud Office – SFO) започва разследване в следствие на разкритията за „черна каса” в размер на £60 милиона и обвиненията, че от 1985г. насам ВАЕ с разрешението на правителството на Великобритания превежда стотици милиони паунда към частни сметки в Саудитска Арабия. След като през декември 2006г. под натиска на правителството на Великобритания SFO решава да прекрати разследването, СААТ заедно с Corner House (НПО, бореща се с корупцията) завеждат частно дело.

На 10.04.2007г. Върховният съд в Лондон отсъжда, че SFO са действали незаконно, като са прекратили своето разследване. На 30.07 обаче Камарата на Лордовете отменя решението на Върховния съд и заявява, че SFO е действала законно и в интерес на националната сигурност.

Макар за ВАЕ да няма никакви правни последствия, дейността на СААТ подчертава съмнителния характер на действията на компанията и правителството на Великобритания, което води до по-голямо обществено внимание към оръжейната индустрия в страната.

Намаляване на субсидиите за оръжейните компании

Отделът за кредитни гаранции за износ (Export Credits Guarantee Department – ECGD) предоставя гаранции за изтеглените заеми на компании, изнасящи продукция (включително оръжия) от Великобритания. От 70-те години насам ECGD е обезпечила износа на самолети Hawk, танкове Scorpion и друго военно оборудване за бруталния диктаторски режим на генерал Сухарто в Индонезия. Налични са доказателства, които показват, че тези оръжия са използвани при атаки срещу цивилното население, включително и при жестокото нападение над Източен Тимор.

В продължение на години СААТ води кампании за прекратяване на държавните субсидии за износ на оръжие. Субсидиите, отпускани от ECGD за военния сектор, които през 2007-08 достигат до 57% от общия размер на субсидиите, за периода 2011-12 представляват едва 1% от цялата сума. Очевидно е, че действията на СААТ са помогнали за ограничаване на субсидиите, които държавата отпуска на оръжейните производители за износ на продукцията им.

Противопоставяне на оръжейните изложения

Оръжейните изложения представляват търговски изложения за военната промишленост и са важна част от световната търговия с оръжия. Най-голямото оръжейно изложение във Великобритания, Оборудване за отбрана и сигурност (Defence and Security Equipment International – DSEi), се провежда на всеки две години в Лондон. Оръжейните изложения помагат на производителите на оръжия да рекламират продуктите си и да ги представят на потенциални клиенти, включително и на диктаторски режими, които жестоко нарушават човешките права.

През 2007г. след години на иновативни и ефективни кампании, водени от СААТ, международната компания Reed-Elsevier, която притежава оръжейното изложение, се оттегля от организирането му. Днес СААТ продължава да води кампании срещу правителството на Великобритания и настоящите организатори на изложението – Clarion Events.

Насърчаване на етичните инвестиции

СААТ постоянно изкарва на показ случаи, в които се оказва, че организации с етични стремежи (от университети до местни власти) притежават акции в компании, търгуващи с оръжия. Кампанията на СААТ „Чисти инвестиции“ дава добри резултати, като най-големият й успех идва през 2001г. В отговор на Християнската прежа на СААТ, църквата в Англия променя критериите си за инвестиции и заявява, че вече няма да влага средства в оръжейни производители. Мрежата на Университетите на СААТ също води ефективни кампании, в резултат на които университетът Св. Андрюс приема политика за етични инвестиции, а лондонският Юнивърсити Колидж създава комисия за етични инвестиции, която преразглежда всичките му досегашни вложения.

Проследяване на износите на оръжие от Великобритания и насърчаване на прозрачността

CAAT се позовава на Закона за свобода на информацията, за да научи подробности за срещите между държавни служители и представители на оръжейните компании. В опит да насърчи прозрачността в един сектор, обвит в потайност, СААТ наскоро пусна уеб-приложение, което дава на медиите и обществото достъп до всички разрешителни за износ на оръжия, които правителството на Великобритания дава. СААТ се надява в бъдеще това приложение да обхване и всички страни от ЕС. 

Разкриване на лицемерието на правителството на Великобритания по време на Арабската пролет

През 2011г. авторитарните режими в Либия и Бахрейн използват произведени във Великобритания оръжия, за да потушат демонстрациите на собствените си граждани. И докато британското правителство отрича това, в същото време премиерът Дейвид Камерън прави заедно с представители на осем оръжейни компании обиколка на Средния Изток, надявайки се да сключи договори за продажба на оръжия. СААТ разкрива това двуличие и превръща търговията с оръжия в обществен въпрос, който политиците вече не могат да игнорират. Анкета на Съндей Таймс показва, че 74% от обществото не е съгласно правителството да подкрепя подобни оръжейни сделки.

Международен план

СААТ работи и съвместно с други организации, борещи се срещу търговията с оръжия. Основната й насока на работа е в Европа чрез Европейската мрежа срещу търговия с оръжия (European Network Against Arms Trade – ENAAT). Заедно с Великобритания, Германия и Франция редовно са сред петте водещи износители на оръжие. Но големите европейски държави не са единствените участващи активно в производството и търговията с оръжия. Холандия, Испания, Италия и Швейцария също са сред големите износители, а за 2011г. Швеция има най-голям износ на оръжия на човек от населението в световен мащаб. През 2011-12 ENAAT проучва, анализира и сравнява износа на оръжия в страните от ЕС. CAAT и ENAAT работят съвместно с организации извън Европа, включително такива от Южна Африка и САЩ.

Цитат

„Великобритания доставя оръжия в конфликтни зони и на режими, които системно нарушават човешките права. Правителството не само разрешава продажбите на оръжия, но и активо ги подкрепя. Докато правителството продължава да се занимава с търговия с оръжия, няма как да се надяваме то да наложи контрол върху тях. Прекратяването на държавната подкрепа ще позволи извършването на един обективен анализ на последствията от оръжейния износ и вероятно поне най-опасните сделки ще бъдат спрени. Заплахите за сигурността на хората могат да бъдат правилно оценени, а ресурсите – разпределени там, където са най-нужни. Отклоняването на парични средства от военната индустрия към решаването на неотложни проблеми, като промените в климата, ще доведе до създаването на много нови работни места в сферата на възобновяемите ресурси. Към настоящия момент интересите на международните производители на оръжие се поставят пред интересите на обществото.”

Кай Стиърман, връзки с обществеността на СААТ

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.