Top Runner програма

Япония – една колкото консервативна, толкова и инновативна страна. От нея произлиза и политическия инструмент за повишаване на енергийната ефективност, наречен Top Runner. Понятието идва от най-добрия продукт в дадена сфера. За какво става дума? В даден ден, правителството на Япония прави проверка на всички различни продукти на пазара от даден вид. Най-енергоспестяващия се взема за положителен пример. На основата на неговите показатели се създава ново законово изискване всички продукти на пазара до пет години да са минимум точно толкова енерго-ефективни. Тази стратегия може да се прилага не само за понижаване на количеството потреблявана енергия, но и въобще за повишаване качеството на продукти. Пример от нея могат да вземат не само други държави, но дори и фирми. От ОМ вече се опитваме максимално да се ориентираме спрямо най-добрите практики в областите, в които работи. Това не само помага за развитието, но и доставя непосредствено удоволствие от създаването на качествени продукти.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.