Лети, лети … кораб

Е, знаем, че корабите не летят, но пък задвижването им може да се подпомага от теглещи ги парапланери. Платноходството не е нищо ново, но досега платната се закрепват предимно на високи мачти. На 100-300 метра над повърхността на водата често духат значително по-силни ветрове, които биват използвани от модерните платна. Така голяма част от енергията необходима за придвижването на корабите се осигурява от тях. Пример за тази технология можете да видите на страницата на SkySales.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.