Реч на Кристофър Виъръмантри при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на Кристофър Виъръмантри при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 7.12.2007

Г-жо Говорител, почитаеми гости, членове на Шведския парламент, дами и господа,

За мен е удоволствие да бъда един от носителите на Наградата за цялостен житейски принос за 2007г. Получаването на тази престижна награда ми дава кураж да продължа да работя активно в областите, с които се занимавам вече 50 години.

Най-важните предизвикателства, пред които сме изправени днес често не получават вниманието, което заслужават, защото обществото все още не е достатъчно чувствително към тези въпроси и остава настрани от тях. Опитах се да направя всичко възможно да предоставя на обществото достатъчно информация по тези теми, за да привлека вниманието му.

Областите, в които съм най-активен, включват:  

 1. Незаконност на ядрените оръжия. Повечето хора не знаят, че ядрените оръжия са в пълно нарушение на поне 15 основни принципа на международното право; принципи, постигнати с цената на милиони човешки животи. Чрез своето мнение, изказано пред Международния съд, чрез многобройните си книги и статии и от позицията си на Президент на Международната асоциация Адвокати срещу ядрените оръжия (IALANA), аз се опитах да обясня тези принципи.
 2. Уеднаквяване на международното право, за да бъде то по-приемливо за международната общност. Международното право е изградено на основата на монокултурни, евроцентрични принципи, но трябва да бъде разширено, за да обхване мъдростта на всички култури по света. Те са огромен източник на вдъхновение, което може да превърне международното право в една наистина международна система и така да затвърди авторитета и приемането му по цял свят.
 3. Опит за справяне с взаимното неразбиране между световете на исляма и християнството. И двете страни нямат никакво понятие за богатството и вдъхновяващите ценности на другата и затова е налице склонност, породена от невежество, тя да бъде иронизирана. Това взаимно неразбиране е един от основните източници на потенциални бъдещи конфликти и затова трябва спешно да го преодолеем.
 4. Образование по въпросите на мира на всички нива в обществото – от децата в училище до представителите на съдебната власт. Налице е пълно непознаване на дейността на големите борци за мир, мирните движения и мирните конференции в миналото. Когато това знание стане по-достъпно, значително ще се увеличи и участието на обществото в различни процеси за изграждане на мир.
 5. Науката и учените по света не подлежат на съдебен контрол и това в много случаи накърнява човешките права и човешкото достойнство. Превръщането на науката в кариера е една от най-големите заплахи пред човечеството в технологичната ера, в която живеем. Написал съм няколко книги по тази тема и по молба на Комисията за човешки права към ООН съм водил в Университета на ООН обучение за положителните и отрицателните аспекти на научното развитие.
 6. Проучване на причините за разделението между богати и бедни и търсене на начини за информиране на обществото относно проблемите на развиващите се страни. Това включва проучване на последствията от колониализма и начините за преодоляването им. Задълбочаващата се пропаст между Севера и Юга е потенциална причина за сериозни бъдещи конфликти.
 7. Устойчиво развитие. Как може да бъде използвана древната мъдрост за постигане на баланс между необходимостта от развитие и опазването на околната среда. Говорил съм за това надълго и нашироко пред Международния съд и в момента провеждам подробно проучване по темата за Съвета за Световно бъдеще.
 8. Расова дискриминация; провеждане на проучване за Апартейда и начините за противодействие срещу него. Това проучване, публикувано през 1986г. бе забранено в Южна Африка веднага след излизането му и на два пъти е тайно препечатвно от Съпротивата в страната, което отчасти помогна за борбата с Апартейда.
 9. Правно образование. Представителите на съдебната власт по света често нямат достатъчно познания по международно право и това трябва да бъде поправено чрез продължаващо образование и разработване на етични съдебни кодове. Бил съм председател на комитет от международни съдии, които създадоха подробен етичен код на съдиите.
 10. Представителите на съдебната власт не трябва да бъдат откъснати и да стоят по-високо от хората, на които служат. Писал съм подробно по този въпрос и това доведе до създаването на Ден на Правото или Седмица на Правото в много държави, включително Австралия и Шри Ланка. През този ден и седмица представители на съдебната власт посещават училища или други публични учреждения и разясняват на обществото как действа правната система в страната.
 11. Изследване на общото ядро на всички религии. Всички религии ни учат на едни и същи основни ценности и концепции – мир, човешко достойнство, обединение на човешкия род, защита на околната среда, мирно разрешаване на споровете, оказване на помощ на нуждаещите се, избягване на алчността и суетата.
 12. Изследване на връзката между религиозните учения и мира. Хората, които твърдят, че следват дадена религия, често не спазват принципите й, които ни учат на мирно съжителство.

Чрез част от гореизброените подходи се опитах да направя както националната, така и международната правна система по-ефективен инструмент за постигане на равенство, мир и справедливост.

По света все още има много страдание, несправедливост, неравенство, насилие, дискриминация. И всичко това се дължи в голяма степен на липса на достатъчно обществено внимание към тези проблеми. Което е същински парадокс в епоха, в която:

 • Производството се е развило и е достигнало ниво, при което можем да осигурим комфортен живот на всеки жител на планетата.
 • На теория демокрацията и човешките права са достигнали такова ниво на приемане и подкрепа от международната общност, каквото не са имали никога досега.
 • Комуникацията с хора от другия край на света никога не е била по-лесна и бърза.
 • Технологията е толкова развита, че може да предложи ефективни решения на повечето от проблемите, пред които сме изправени.
 • Знанието за трудностите и нуждите на различни народи по света е напълно достъпно.
 • Правните системи са достигнали ниво, при което покриват всички аспекти на всяка човешка дейност.

Накратко, пропастта между законите и реалността, между добрите намерения и осъществяването им, между това, което се твърди в книгите и това, което се случва на практика, е достигнала невероятни размери.

Опитах се да разреша тези проблеми с помощта на закона, като подтикна адвокатите и съдиите да осъзнаят своята социална отговорност и насоча вниманието им от буквалното четене на закона към разбиране на принципите, залегнали в него.

За целта проведох множество проучвания, често интердисциплинарни и така изследвах пресечните точки между правото и на практика всяка друга дисциплина – философия, теология, семантика, икономика, физика, химия, медицина и много други.

Дейността ми ме отведе в различни точки по света – Южна Африка, за да изследвам Апартейда, Науру, за да проуча експлоатирането на природните ресурси, Хирошима и Нагасаки, за да разбера последствията от използването на съвременните оръжия.

В около 25 книги се опитах да обясня на разбираем език какво могат да постигнат правистите и обществото в области, вариращи от ядрени оръжия до отговорности на попечителите според международното право. Чел съм лекции по тези теми в над 40 страни по света и съм написал над 200 статии или глави на книги.

Писал съм и поредица от Особени мнения до Международния съд, опитвайки се да направя международното право по-общоприето. Тези Мнения са и основата за една информирана дискусия по теми, като незаконност на ядрените оръжия, същност на равнопоставеността в международното право и влияние на устойчивото развитие.

Накратко, дейността ми е широка и разнообразна, но в основата й стои използването на всички дисциплини заедно с правото с цел подобряване на състоянието на хората по света и премахване на причините за потенциални бъдещи конфликти, които в сферата на ядрените оръжия биха могли да застрашат цялата човешка цивилизация.

Благодаря ви.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.