Реч на Дипал Баруа от името на Грамийн Шакти

Реч на Дипал Баруа при приемане на Наградата за цялостен житейски принос от името на Грамийн Шакти, 7.12.2007г.

Г-жо говорител, почитаеми членове на Парламента, ваши превъзходителства, дами  и господа,

За мен е огромна чест да бъда тук, за да получа Наградата за цялостен житейски принос от името на Грамийн Шакти.

Връчвайки тази награда на Грамийн Шакти, вие всъщност показвате своето признание за отдадената работа на хиляди наши служители в Бангладеш. И днес те продължават да внасят в милиони домове технологии за възобновяема електроенергия, като така всъщност дават на хората светлина, здраве и поминък. Чрез тази награда на преден план излиза и вродения творчески и предприемачески дух на милиони наши клиенти, които използваха възможностите, предоставени им от програмата ни, за да променят живота си към по-добро.

Грамийн Шакти днес е най-голямата и най-бързо растящата компания в сферата на възобновяемите енергийни източници – домашни соларни системи (SHS), подобрени готварски печки (ICS) и електроцентрали на биогаз. Към септември 2007г. сме инсталирали над 120 000 домашни соларни системи или повече от 4000 на месец.

70% от жителите на Бангладеш нямат достъп до достатъчно електроенергия. Милиони хора прекарват живота си в тъмнина и сред пушека на керосиновите лампи. Нашата програма внесе светлина в живота на тези хора. В хиляди домове в селата децата могат да учат на светлината, осигурена от слънчевите ни системи, да се докоснат до света, чрез телевизорите и мобилните телефони, захранени от енергията на слънцето. Техният живот вече не е обвит в пушека и миризмата на керосина. В едно бедно селско семейство една такава промяна е нещо наистина голямо, защото тя им дава надежда, здраве и възможност за допълнителни доходи. Хилядите щастливи и доволни клиенти са най-добрата ни реклама. В много села Шакти вече се използва като синоним за соларни системи и електричество от възобновяеми източници. Това е историята на нашия успех.

Грамийн Шакти показа, че една нова технология с големи начални разходи, може да бъде приложена и в бедните села и то по устойчив начин. Ние предоставяме кредити с цел намаление на разходите, осигуряваме евтино следпродажбено обслужване, даваме на потребителите изгодни за тях възможности, като например обратно изкупуване, но най-важното – ние свързваме възобновяемите технологии с възможността за генериране на приходи.

Най-големият ни успех обаче се състои в промените, които внесохме в живота на жените по селата. Жените са най-голямата жертва на енергийната криза. Те страдат най-много от замърсения въздух в домовете, робския труд, непрестанната липса на време и т.н. В хиляди домове по селата жените вече готвят на биогаз, радват се на светлината, излъчвана от соларните ни системи и могат да работят допълнително дори и след залеза на слънцето.

Също както и Банката Грамийн, ние вярваме, че жените трябва да са носители на социалните промени в техните общности. Изградихме 20 Технологични центъра Грамийн (GTC), за да направим точно това – да предадем знанията и технологиите в ръцете на местните хора с помощта на жените. В тези технологични центрове работят жени инженери, които вече са обучили над 100 жени за техници. Много от тях вече работят на свободния пазар, инсталират, ремонтират и поддържат домашни соларни системи. Други сглобяват допълнителни проспособления към слънчевите панели в местните Технологични центрове. Някои помагат за продажбата и производството на подобрените готварски печки. Млади жени в подобно консервативно общество да излязат от дома си и да започнат да работят като техници беше немислимо само преди няколко години. Това е едно от най-големите ни постижения.

Наградата за цялостен житейски принос се връчва на хора с визия и отдаденост, хора, които имат идеи и превръщат тези идеи в инициативи, променящи света и даващи надежда.

Връчването на наградата на Грамийн Шакти съответства на тези принципи. Тя е признание за устойчивия и ориентиран към пазара модел, който може да донесе здраве, електричество и допълнителни приходи на милиони хора в развиващите се страни, които страдат, както от енергийна криза, така и от криза на околната среда. Наградата е признание за желанието на Грамийн Шакти да изведе бедните хора, особено жените, от тъмнината в светлината на възобновяемата енергия; да промени техния живот и живота на цялата им общност.

Факт е, че бъдещето принадлежи на възобновяемите енергийни източници. Но ако тази технология не стигне до най-бедните и уязвими групи в нашето общество – милионите хора, живеещи по селата и страдащи най-силно от енергийната криза, тя няма да достигне пълния си потенциал и нито икономическите, нито социалните проблеми ще бъдат разрешени.

Грамийн Шакти може да покаже пътя напред. Ние създадохме устойчив бизнес модел, който може да послужи за пример на други организации в развиващите се страни за създаването на компании в сферата на възобновяемите енергийни източници, които да повишат електрификацията в селските региони. Нашият модел може да донесе светлина, електричество, здраве и приходи на милиони хора по света.

Нашата мечта е да видим един свят, в който всеки жител на Земята има достъп до незамърсяващ ефективен енергиен източник, така че всеки един от нас да живее с достойнство и да реализира пълния си потенциал.

Както знаете, моята страна Бангладеш често е връхлитана от различни бедствия. Ние сме жертва на глобалното затопляне, сезонни наводнения, обезлесяване, свличания на земни маси, циклони и торнадо. Нашите сънародници са жертва и на световната система, която работи срещу развиващите се страни. Нашата Революция на Зелената Енергия може да неутрализира тези негативни влияния и да създаде един нов Бангладеш.

Поставили сме си за цел до 2015г. да инсталираме Домашни соларни системи в домовете на 20 милиона души. Мечтаем да осигурим на жителите на хиляди села достъп до всички съвременни удобства. Ще използват соларни системи или биогаз, за да получат достъп до интернет; децата им ще учат дистанционно; ще се въведе телемедицината. Електроцентралите на бипгаз ще им осигуряват енергия, с която да задвижват машините и автомобилите си, а това ще развие земеделието и животновъдството. Ние мечтаем за един по-чист, по-зелен и по-здрав Бангладеш.

Предстои ни дълъг път до реализирането на тази мечта в Бангладеш и по целия свят. Все още сме в началото и пълният потенциал на възобновяемата енергия предстои да се разгърне. Осъзнавайки още на този ранен етап огромния потенциал и шанса да послужим като модел за подражание, вие вдъхновихте нашите служители да се стремят към още по-големи висини, да търсят нови решения и да превърнат Грамийн Шакти във фар, даряващ светлина, надежда и обещание за един Нов Зелен Свят. Вдъхновихте и хиляди хора в развиващите се страни да основат подобни на Грамийн Шатки организации, които да отговорят на енергийните нужди на хората по селата.

Благодаря ви за огромната чест, която оказахте на мен и Грамийн Шакти. За мен беше удоволствие да бъда тук сред вас.

Благодаря ви отново.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.