Одухотвори се 12.0 – Разширяване на понятията образование и работа

Приятели, вече споменахме за прекрасния медиен проект „Морализирай се 2.0!“ на австрийската кооперация АлмендA, който превеждаме на български. Както знаете най-късно от главите на книгата на Хари Салман за Духовния път на руския народ, то между централна Европа (Австрия в случая) и Източна Европа (България в случая) съществувам някои разлики в Духовно отношение, а от там и във всяко друго. Затова и проект като „Морализирай се 2.0!“ на български би имал важно личностно-обществено значение само ако бъде пригоден към българските условия. С тази задача ще се заема аз и вече съм определил основните разлики. Това означава, че на български ще се появят само някои части от книгата, но ще бъдат добавени нови. Като близки на пътя на Алменда, от ОМ се радваме да дадем и това, което ние можем за проекта. Това е напълно според разбиранията на „Морализирай се 2.0!“, който е отворен и съответно свободен за доразвиване, променяне и т.н. от страна на всеки желаещ.

Знаем, че Централна Европа е отговорна предимно за развитието на ума и мисленето на Европа, а Източна – за сърцето и чувствата. В Морализирай се 2.0 се задават предимно обществени-политически стойности, основани на мъдрото поведение. В ОМ ще заложим на сърдечни процеси. Затова името на проекта ще е „Одухотвори се 12.0!„.

Морализирай се 2.0 се основава и на един прекрасен модел за разпределение на личното време на хората в обществото, който силно доразвива и Одухотворява моделът за 8 часа работа на ден за пари и показва колко важни са и другите области от живота ни. Според него човек спи 8 часа на денонощие и през останалите 16 е най-добре да се занимава:
- 4 час с грижа (за тялото си, семейството си, близките си, съседите, околната среда),
- 4 часа с култура (образование, музика, изкуство),
- 4 часа с труд за осигуряване на финансите,
- 4 часа с политика и гражданско-обществена дейност.
Важно е това да се спазва не всеки ден, но на края на живота на човек да се получи приблизително това съотношение.

Този модел е прекрасен, но малко скован за разбиранията на ОМ. Според нас има 12 различни области, които съвместно дефинират в пълнота какво е това образование, в кои области на развитие трябва да работим и най-вече що е то личностно развитие. Тези 12 могат да се обобщят в три групи – индивидуално развитие, обществено развитие и творческо развитие.

Индивидуалното развитие обхваща пет области на човешката същност:
- ум – най-общо казано наука и съвременно образование, свързва се с мозъка и мисленето, разума;
- сърце – чувствена интелигентност, има обединително действие спрямо останалите четири;
- воля – предпоставка за действеност и за самото развитие, свързва се с краката и се подпомага от физическата активност;
- душа индуиция, нематериалната човешка същност, тук попадат например изкуствата като начин за развитието й;
- вяра – най-общо вярата в самото развитие и в собствените способности, която се явява и необходима предпоставка за обединителното действие на сърцето. Вярата, чрез доверието, свърва индивидуалното развитие с общественото.

Общественото развитие е това, което е взаимно, тоест заедно с други хора, в обществото. Съдържа също пет насоки според това къде се намираме в съвремието:
- социално развитие – грижа за тялото, за семейството, за хората, животните, природата, въобще Земята като цяло. Неща, свързани с бита и непосредственото ни благоденствие;
- културно развитие – изкуства, занаяти, земеделие, техонологично развитие, това което се дефинира под понятието култура и води до създаването;
- икономическо развитие – тук говорим за финанси, капитал, труд, предприемачество, създаване на материални блага;
- политическо развитие – тук говорим предимно за закони, право, държава, международни отношения и организации, рамки за съществуване на обществото;
- обществено развитие – това, което се разбира под гражданско общество и което е независимо от капитала и държавата, третият компонент на социалния организъм според Рудолф Щайнер. Неправителствени организации, сдружения, спонтанни събирания и взаимодействия между хората и т.н.

Творческо развитие е последната група, която надгражда над първите две. Отделния човек и съвкупността на всички хора, обществото, могат да се развива творчески, тоест да се превърнат в Създатели, Творци, само ако са развили другите си способности от индивидуалната и обществена групи. Този път имаме две компоненти или поне на сегашното си ниво на развитие можем да доловин толкова. Разбира се, можем да изведем няколко различни и тук, но нямаме за цел да усложняваме модела.
- Дух – Духовно развитие. Човек се състои и от Дух. Това е компонентата, която го свързва с останалите хора и с вселената. Това е Творческата компонента, която ни отличава от животните и растенията. Тази, която ни прави Творци и същества със свободна воля.
- Творец – под Творец разбираме пълното себеосъществяване на даден Човек, група от Хора и на цялото Човечество взето заедно. Това е стъпката, която ни изравнява със Създателя, с Бога, в която и ние се превръщаме в Създатели, така както Човекът Иисус се е развил до Богът Христос и е станал едно с Твореца.

Разбира се, този модел е актуален за съвременното общество. В миналото е имало други модели, които биха свършили по-добра работа. В бъдещето, ако например, преминем на по-духовно ниво на цивилизация и съществуване, то много от областите просто ще си отпаднат, като например последните три. Дотогава би било важно да развиваме всички тези, за да можем да живеем пълноценно като човешки същества заедно.

А сега нека да погледнем модела от Духовната му страна и да видим как можем да го интерпретираме в по-глобален мащаб, а не само за развитието на отделния индивид. Първата част от развитието, така нареченото индивидуално развитие можем да разглеждаме като развитието на детето. Втората част, общественото развитие, като развитието на майката, а третата част, творческата, като развитието на бащата. Погледнато мащабно, то ние сме Детето, което се развива, благодарение на Майката-Земя (нейно проявление е обществото, което строим на Земята) и Бащата-Бог (Творческото начало). За развитието на Детето е важно да бъде в единство с Майката и Бащата.

Този модел може да даде и отговор на въпроса как продължава менюто на ОМ. В Творческо развитие бяхме дефинирали основите на концепцията за личностно развитие и развитие на ОМ. Сега можем вече да допълним този модел.

- 1.0 / 13.0 начало – оставяме за първото движение, началната идея за създанието, словото
- 2.0 архив и 3.0 книги – това е развитието на ума и разума, които са наши верни помощници в организиране на ежедневието ни, но лежат в миналото. Всяка една мисъл лежи в миналото.
- 4.0 проекти и 5.0 портфолио – това са нашите настоящи действия, тоест нашата воля.
- 6.0 връзка – това е общата компонента, връзката ни с земята и всички останали хора, съвместните действия. Тук се обединяват в едно всички насоки на общественото ни развитие.
- 7.0 – това е развитието на душата ни
- 8.0 – това е развитието на вярата ни
- 9.0 – това е развитието на сърцето ни. Когато започнем да живеем в сърцето си, то ще настъпи мига, в който ние самите се докосваме до Създателя и ставаме създатели.
- 10.0 – това е отново едно обедително начало между хората, обществото като цяло и Земята, само че дози път на едно по-високо ниво. Обединение на хора, които живеят в сърцата си и познават закона за Любовта.
- 11.0 – Това е Духът
- 12.0 – Това е Творецът

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата, За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.