Флирт

Смрачи се денят. И притъмня…
Ветрогон се защура по немите улици.
Тишина се разля- на флирт се отдаде
и се разсмя ветрогон на свойте приумици.

На перваза поседнаха. Той заседя се.
И засвири чудно рефрен на своята флейта.
Тишината проплака. Разтъжи си сърцето и тя.
Ветрогон я прегърна. С целувка плачът потуши й.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.