Година след годината на гората

2011 беше годината на гората. Мина около година оттогава. Хубава инициатива, имаща за стремеж да ни запознае по-добре с гората и да ни обърне внимание на нейната важност. Е, привлече ли ни вниманието? Остави ли тази година на гората някакъв отпечатък във вас? Промени ли действията Ви или поне мисленето Ви?

Напоследък забелязваме едно прекрасно обединително движение – все повече Творци и хора на изкуството обединяват усилията си и създават прекрасни проекти. Това се случва и на страницата на ОМ. И в гората. Или поне в гората в Карлсруе. Там са поставени на много места творбите на дърворезбари и поети, които насочват цялото ни същество към развитие. И към гората. Не само защото ни припомнят за гората. И не само защото гората е живо изкуство. А защото гората е развитие и живот. Гората е едно творческо начало, от което можем да вземем пример, например как да следваме собствения си път:

Пътища

Много пътища
лежат пред Теб,
очакват Те,
привличат Те,
водят Те,
объркват Те.
Пътища надолу,
заобиколни,
спъващи Те,
вкаващи Те в клопка.
Ти се спираш,
ориентираш се,
търсиш изход,
кратък път,
бързаш,
тичаш,
падаш,
търсип пътя си.
Къде?
Как?
Бъди себе си!
И Твоят път
ще се покаже.

Бернхилд Венцел

По пътя ни ни помагат сетивата. Важно е да можем и да използваме всички тях.

С всички сетива

Виж цветовете на гората,
чух гласовете на животните
и шепота на вятъра,
помириши аромата на цветята
и почувствах въздуха по кожата си.

Но за всичко това трябва да сме първо господари на времето си.

Има време
Тичаме пред времето и след него
раздразнени, загубени, изпуснали живота,
но тогава
Тук и Сега!

Няма Време
Търпения – чужда дума. Забързани и напрегнати,
възприятията ни затъпени и
още хиляди несвършени неща, но
врмето е по-бързо.
Раздразнени и изморени –
няма време.
Мислене за утре,
а утре –
за вдруги ден
се превръща в болест.
Оплакванията
за липса на време
ни вземат радостта,
желанието да обичаме
и дори слънцето не виждаме.
Нека изострим сетивата си
сред природата!
Да хванем мига,
да го възприемем
и да се насладим на времето.

Начало и край
Където има време, има и начало.
А след началото идва
и край
Въртим се в кръг
до съвършенство.

Ханс Венцл

Следва продължение.

Повече можете да научите, почувстваме и преживеете тук.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото, За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.