Гората, изкуството и ние

Гората е пример за хармонията в природата и може да послужи и за намирането на външната хармония у нас самите, а и в цялото общество.

Намиране на златната среда
Ние няма да престанем да откриваме
и краят на всичките ни открития
ще бъде достигането ни до мястото,
откъдето всички сме започнали.
И за първи път ще познаем това място.
Т. С. Елиът (1888-1965)

Гората е изпълнена с тишина и спокойствие и затова в нея откриваме всеки най-малък звук и движение, дори поривите на лек вятър. Изпълним ли се и ние с тях, то ще открием всички пориви на душата си.

Път на мълчанието и тишината

Вътрешно съзерцание,
оттърсване от мислите,
изключване,
успокояване,
без думи.
Уста,
Уши
и ръце
оставяме на спокойствие.
Изпразваме се,
изпълваме се с празнота,
чувстваме дъха си (Дъх = Дух)
започва постъпки,
нагоре,
Стъпка по стъпка
нагоре.

Бернхилд Венцел

Стихиите – въздух, вода, огън и земя изпълват света ни. И не спират да бушуват, не намират хармония, докато вътре в нас не утихне.

Тишината в нас са дълбоките ни корени, а бурята наоколо нашите криле.

Човек трябва да може да си отиде
и вътреки това да е като дърво -
сякаш корените му остават в Земята,
сякаш природата ни държи и ние сме неподвижни
Човек трябва да спре Дъха си,
докато спре и вятъра
и започне да обикаля около нас …
Хилде Домин

… и ни даде криле да литнем и ние с него. Да имаме погледа, както наблизо, така и надалеч, както навътре, така и навън.

И така докрая, докато достигнем до поредното възприятие и осъзнаване. Тогава ще трябва да платим сметката.

Веднъж ще ни стане ясно,
ще ни бъде представена сметката
за лъчите на слънцето,
за шумкането на листата,
за нежните момини сълзи,
за тъмните борове,
за снега и вятъра,
за полета на птиците и за тревата
за пеперудите,
за въздуха който дишаме,
за погледа към звездите,
за всички дни,
и вечери и нощи

Веднъж ще дойде време
да се отправим на път и
да платим
сметката
Но сме я направили
без кръчмаря:
Той ни дава всичко
и ни кани и се смее,
до края на света
радост е за мен!

Лотар Зенети

Повече можете да научите, почувствате и преживеете тук.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата, За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.