Руската идея – света като религиозна общност (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

Всеки народ преминава през период на оформяна на националното съзнание. Това е свързано най-често с важно историческо събитие, като осемдесетгодишната война в Холандия, политическите промени през 17 век в Англия, американската борба за независимост или френската революция. След това националната идентично се изразява по различни начини, например в икономическата експанзия на Холандия, Англия и Сащ или в стремежа към политическо влияние в Европа от страна на Франция.

Руското национално съзнание е още слабо и когато руснаците говорят за мисията на страната си, то тя има повече характера на една мечта, отколкото историческа истина. Руската народностна душа се намира в дълбок сън, от който трябва постепенно да се събуди и да се сблъска с действителността. Един основен белег на това национално съзнание е дълбокия религиозен характер. Дори и комунизма е приет в началото с религиозен ентусиазъм. След въвеждането на християнството именно религията, а не националната принадлежност, са свързващия елемент на нацията. Руската страна е страната на истински вярващите, на правата вяра, православието. Още в 11 век в Русия се създава мнението, че тя е създадена от Бог, за да изпълни своя собствена мисия. Тази идея може да се намери в писанията на митрополит Иларион от Киев. А в хрониката на Нестор от 1113 се говори за „святото стадо“ на руската нация.

Събуждането на руското национално съзнание след различните лоши кошмари, които населението преживява, може да се отнесе към различни периоди. Първият е след освобождението на Москва от монголите и продължава до края на 17 век. Следва периодът на Цар Петър Велики, петърбургския период. С руската революция започва третият период. В тези три периода се развива едно първо съзнание за мисията на Русия.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.