Нант’ан – идеята

Проектът Нант’ан основан на на няколко базисни идеи:

  • за силата на един човек да промени цялото, дори и да няма формалната власт за това;
  • за силата на автентичното лидерство като най-жизнеспособната форма на лидерство в бъдещето, защото дава това, от което има най-голям дефицит в момента – дава възможност за доверие, основано на непреходните човешки ценности, които автентичния лидер притежава;
  • за силата на мрежата от хора, която може да променя статуквото дори да е лишена от формална власт, като антипод на силата на бюрократичната система на власт и управление. Това е силата на Племето и на движението на хора, споделящи обща кауза, ценности и интереси.

Казват, че “сама птичка пролет не прави”, но ако птичката си намери ято? Ако “бялата врана” в организацията намери съмишленици, направи от тях племе и ако създаде движение?

Именно парадигмата на новото време, което идва – за автентичното лидерство и силата на мрежата (нецентрализираната организация тип морска звезда, създаването на племе и движение) – е тази която ни кара да вярваме, че промените може да се случат и “отдолу”. И, не само, че може да се случат отдолу, но това е и най-доброто място. Както казва Сет Годин, “истинското движение е на улицата“.

Защото гледната точка на тези, които са “горе”, в повечето случаи е доста различна от гледната точка на тези, които са “долу”. А тези, които са “долу” често пъти знаят по-добре каква е реалността за организацията – както и кое е това, което може да направи нещата по-добри.

Но обикновено не го правят. Защото вярват, че промените се случват само, ако имат позиция с власт.
А властта не ги привлича. Привлича ги само възможността за влияние. Не за друго, а защото имат идеи как нещата да станат по-добри. Не само за организацията, но и за хората, които работят в нея. Както и за света, в който живеем.

Идеен вдъхновител на този проект в най-голяма степен е концепцията в книгата “Морската звезда и паякът” на Ори Брейфман и Род Бекстром, откъдето е взето името на този проект.

Както и вдъхновяващата книга “Племена” на Сет Годин, който казва:

“Еретиците са новите лидери. Хората, които оспорват статуквото, които вдъхновяват своето племе, които създават движения.”

“Истинското лидерство винаги ще бъде нещо повече от егоистичното усилие на някого, който прави нещата, защото може.”

Изглежда, че времената, в които живеем, все повече се променят. Идеите на Сет Годин, на Ори Брейфман и Род Бекстром се споделят и от много други автори. Общото между тях е, че пишат за бъдещето – и как то може да стане още по-добро.

Това бъдеще се ражда сега. И това е нашата основна идея!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.