Нант’ан – защо го правим?

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

Правим го, защото времената, в които живеем, имат нужда от “катализатори”, “еретици”, “лидери без титла”, с други думи, автентични лидери. Това са хората със страст, амбиция, идеи и дълбоки вътрешни ценности и които имат толкова много да дадат на света, но не знаят как да го направят.

Правим го, защото бъдещето принадлежи на тях – автентичните лидери, които могат да създават свои племена. Те са хората, които ще променят облика на организациите, в които работят, но това обикновено не са хора на ключови позиции, както и хора, за които организацията би платила за да развиват способностите си за промяна на статуквото.

Правим го, защото променяме радикално подхода за подкрепа на автентичното лидерство и тръгваме не отгоре надолу – т.е. от коучинг и менторство на шефовете на компанията, а отдолу-нагоре.

За нас автентичното лидерство е от ключово значение за развитието и успеха на бъдещия бизнес. Затова една от нашите услуги е коучинг и менторство на мениджъри, които споделят платформата на автентичното лидерство и биха искали професионална подкрепа в тази посока. Това обаче е платена услуга за хора, които вече са на ръководни позиции и за които самата организация плаща, за да се развиват в тенденциите на бъдещето.

Ние смятаме, обаче, че огромната част от бъдещите автентични лидери в момента нито са на ръководни позиции (а и известна част от тях дори не желаят да са на ръководни позиции), нито компанията, в която работят, би инвестирала в тяхното обучение при нас. Това са хора, които имат идеи, имат много силна връзка с общочовешките ценности и се вдъхновяват от идеята да участват в създаването на по-добро бъдеще за организацията и за света. Обикновено се чувстват сами и не вярват, че нещо може да се направи, за да се променят нещата в по-добра посока. Още по-малко вярват, че точно те са хората, които могат да направят това.
Ние обаче вярваме в тях! Знаем, че светът има нужда от точно такива хора като тях! Времето в което живеем, има отчетлива нужда от промяна на статуквото!

Нашата цел е да открием тези съкровища, които се крият във всяка една организация и са готови да се осмелят да изразят открито идеите си за промяна там. Защото от това печелят всички!

Печели най-вече самата организация, защото бъдещето принадлежи към организациите, които най-бързо се развиват, които са отворени към идеите и могат бързо да ги прилагат на практика. Печелят те самите, имайки не просто любимата си работа, но и чувството, че допринасят за по-доброто бъдеще на света. Печелим всички ние, останалите, които също сме част от този свят и това бъдеще.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.