Новите правила на играта

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

По книгата на Ори Брейфман и Род Бекстром “Морската звезда и паякът”. Повече цитати от нея можете да намерите на страницата на Футурист.

По-долу е резюме на последната част от тази забележителна книга, казващо някои интересни неща за бъдещето на Новия свят. Светът, в който, благодарение на технологиите, нещата вече не са същите. Новите правила са резултат от все мощно нахлуващата децентрализация в организациите, които искат да оцелеят и да са жизнеспособни в така бързо променящите се времена.

Ето кои са тези нови правила:

ПРАВИЛО 1: Загуби от мащаба.

Това означава, че ако в миналото големите компании са имали икономическо предимство от това, че са по-големи, сега е обратното. Защото да си по-малък означава по-малко разходи.

А една от книгите на прословутия Сет Годин дори носи същото заглавия “Малкото е новото голямо”!

ПРАВИЛО 2: Мрежов ефект.

Мрежата е ценна, защото свързва много хора от обща цел. В миналото да станеш част от мрежата е било скъпо и е струвало много пари. Сега да станеш част от мрежа не струва нищо – например Skype. Но това добавя стойност към мрежата.

ПРАВИЛО 3: Силата на хаоса.

Това правило подкрепя творчеството, иновациите и изобретателността.

ПРАВИЛО 4: Знание по периферията.

Това правило не просто казва, че “знанието е навсякъде, включително и по периферията, а че най-доброто знание обикновено е по периферията.”

ПРАВИЛО 5: Всеки иска да даде своя принос.

Това правило също е подкрепено от множество примери. Wikipedia e един от тях. Това е нещото, което и ние правим във Футурист – споделяйки не само нашите знания, но и нашия опит с бъдещите автентични лидери в нашия проект Нант-ан – който е една истинска морска звезда.

ПРАВИЛО 6: Пазете се от ефекта на хидрата.

Това правило ни предупреждава да не атакуваме организациите тип “морска звезда”, защото когато ги нападнем, те не умират, а дори стават по-силни и се размножават. Морската звезда става като хидрата – многоглавия звяр от древногръцката митология.

ПРАВИЛО 7: Царство на катализаторите.

“Катализатор” е още една от многобройните думички, с които различните автори наричат лидерите на бъдещето. Катализаторите от книгата на Ори Брейфман и Род Бекстром са хората, които вдъхновяват, защото имат кауза, която да предложат на останалите като тях, но се оттеглят, когато усетят, че времето за тяхната работа е изтекло. За разлика от изпълнителните директори, те не са на длъжност, а на служба – на хората и в името на определена кауза. Когато усетят, че има нещо друго за тях или има друг човек, която да продължи тяхното дело, те се оттеглят. Без да чакат за аплодисментите…

ПРАВИЛО 8: Ценностите правят организацията.

Това е правилото, което ни напомня какво е в сърцевината на една истински децентрализирана система – т.е морска звезда. Това е идеологията, това е каузата, това са нейните ценности и нейните идеали.

ПРАВИЛО 9: Мерене, мониторинг и мениджмънт.

Това правило казва, че тези неща също е възможно да бъдат правени в организацията тип “морска звезда”, но нито може да се очаква точност от тях, нито са от особена необходимост. По-важното от меренето и търсенето на подобни традиционни показатели за успеха на организацията е да се види доколко здрави са кръговете и дали расте мрежата.

ПРАВИЛО 10: подчинете ги или им се подчинете.

Това правило обобщава всичко казано досега за децентрализираните организации тип “морска звезда”, а именно че те са сила. Огромна сила. Затова по-добре е да не се борим с тях. Ако все пак има някакъв сблъсък с тях, най-умното е да се опитаме да се присъединим към тях, вместо да се борим. В борбата с морските звезди няма победа.

А това е последното изречение от тази чертаеща бъдещето книга:

“Вярно е, че децентрализираните организации на пръв поглед може да изглеждат разхвърляни и хаотични. Когато обаче започнем да оценяваме техния пълен потенциал, онова, което първоначално изглежда като ентропия, се оказва една от най-могъщите сили, които светът е виждал.” с. 177

Обичам да чета книги за бъдещето… умни книги за бъдещето… убедителни и с много факти книги за бъдещето. Тази книга е една от тях. Затова с удоволствие споделих написаното в нея. Знам, че ако енергията на морската звезда не движеше пръстите ми досега, тази публикация сега нямаше да я има. Нямаше да има и проекта Нант-ан.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.