Квантова врата за Въведение Богородично

Долния текст ни е изпратен от висшите светлинни йерархии посредством Диана Мечкова – авторката на книгите за Светлината:

От 01.01 до 01.08 2013 се отваря голяма седем месечна квантова врата. Казват, че не сме готови сега за преход в Новото време. Задължително условие за прехода е да се установи мир по земята. Казват, че в близките 10-20 години, ще има масово извисяване на човешкото съзнание. Явно тогава и по лесно ще настъпи този планетарен мир. За това ние активно ще трябва да им помогнем. Ще ни отварят все повече и по дълги квантови врати в които ще ни обливат със светлина, за по бързо приближаване на нашия свят до небесния. В този седем месечен отрязък ще можем по лесно да творим заедно с тях добрите събития за нас самите, близките ни и света. Дават и седем критерия, на които трябва да отговаряме и към които да се стремим като човешки качества, за да можем да творим заедно с тях.

Сега в сряда е 21 – Въведение Богородично. Да си направим прехода както е обяснено в книгата за постепенна адаптация към по големите квантови врати, които ще ни отварят (Повече сведения в тази статия на ОМ).

Аз само първия път имах по особени усещания – даже леко ми се гадеше – случвало ми се е при ченълинга с Бялото Братство, които са с много високовибрационни Меркаби. Втория път нямах усещания, че нещо особено се случва. Но чувстваме или не, поемаме с Тяхна помощ от по високата вибрация в телата си, което е важното. Казват че по време на тези пространствено-времеви врати се втъкават златни нишки в светлинните ни тела, които ще ни направят по издръжливи на високите вибрации.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.