Основното конкурентно предимство на бъдещето

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

„Някога парите ви купуваха пазарния дял, а технологията ви носеше конкурентно предимство. Днес дори 23-годишните могат да спечелят един милион долара, а технологията се имитира в рамките на няколко месеца. Е, коя е следващата голяма граница пред предимствата на бизнес-организациите? Хората, които са в тях. Единствено те могат да превърнат стратегията в жива, дишаща цел.”
Линда Гратън

Текстът по-долу за основното конкурентно предимство и как то се променя във времето е от нейната книга “Жизнена стратегия” – как да поставите хората в центъра на корпоративната си стратегия.

“Финансовият капитал даваше предимство през изминалия век, защото беше относително труден за привличане. По-късно технологията носеше предимство, защото защитаващите я патенти затрудняваха другите да я копират. Финансовият капитал обаче вече не е рядкост, а технологията лесно може да се имитира. Тези ресурси продължават да дават предимство, но вече не са в състояние да го поддържат. През това десетилетие единствено хората са тези, които могат да поддържат конкурентното предимство на компанията. Това е така, защото те потенциално имат три аспекта, които могат да носят устойчиво конкурентно предимство: 1. способността да създават уникалност (т.е. създават ресурс, който е рядко срещан и не всички конкуренти го имат – например квалификация и умения); 2. създават стойност (т.е. те са ценни и затова влияят върху крайното изпълнение); 3.невъзможни са имитиране (не могат лесно да се копират или да се заместват от конкурентите).
След като предизвикателството се измества от управлението на финансовия капитал и технологиите към управлението на хората, това налага фундаментално изместване и в начина, по който разглеждаме човешките ресурси. В центъра е идеята, че хората са уникално различни от финансовия капитал и от технологиите и тази уникалност произтича от самата човешка природа на ресурса… някъде в нашите идеи за организациите трябва да признаем различията между машините и човека.”

Това е – основното устойчиво конкурентно предимство на бъдещето са хората. Компаниите, които успеят да направят разликата между управлението на машините и управлението на човека, и успеят да поставят хората в центъра на своята стратегия, са компаниите, които имат бъдеще. По-далечно бъдеще.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.