Бъдещето на маркетинга – маркетинг 3.0

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

Основна цел на маркетинга на бъдещето е да направи света едно по-добро място за живеене.

Мислите, че това е утопия? Че това е едно добро пожелание, което няма нищо общо с реалността? Вероятно имате своите основания да мислите така. Филип Котлър, обаче – който е гуруто в областта на мениджмънта и маркетинга, също има своите основания да твърди обратното. В своята книга “Маркетинг 3.0″ (в съавторство с Айван Сетиаван и Хермаван Картаджая), той твърди:

„Вече сме свидетели на зараждането на Маркетинг 3.0 или ерата, чиито двигател са ценностите. Вместо да възприемат хората единствено като потребители, маркетолозите трябва да започнат да ги третират като човешки същества, притежаващи ум, сърце и дух. Потребителите във все по-висока степен започват да търсят решение на безпокойството си за глобализиращия се свят и се стремят към превръщането му в едно по-добро място. Те търсят компании, чиято мисия, визия и ценности биха удовлетворели най-дълбоките им нужди за социална, икономическа и екологична справедливост. Клиентите търсят не само функционално и емоционално удовлетворение, избирайки продукт или услуги, те търсят удовлетворението на човешкия дух.”

Аз не съм маркетолог. Аз съм психолог, който се интересува от психичното здраве на индивидите и организациите и на който много му се иска да види, че правилата на играта в бизнеса се променят. Също така и потребител, който има нужда да го третират по различен начин от досегашния. Затова, когато разбрах за книгата на Филип Котлър “Маркетинг 3″ изпитах огромно задоволство… и надежда! Тогава написах пост в моя личен блог на тема “Бъди промяната, която искаш да видиш в света”, за да споделя очарованието си от тази добра новина за бъдещето.

По-късно прочетох и книгата на Сет Годин “Маркетинг на позволението”, която още повече затвърди убеждението ми, че написаното то Стивън Кови за “етиката на характера”, като основата на доверието и дълготраен успех, е истина. Че времената и правилата на играта наистина се променят. С други думи, маркетолозите, искат не искат, ще трябва да променят начините, по които продават своите продукти и услуги, за да стигнат до потребителя. Ще трябва да използват концепцията на Маркетинг 3.0 – както и да искат позволението на хората, искайки първо тяхното внимание, след което задържайки го с цената на доверието и подкрепата на социалните мрежи (Маркетинг на позволението).

”Възходът на социалните мрежи и тенденцията потребителите да създават общности показват “правилният” път пред маркетолозите на ХХI век. Те трябва да създадат маркетингови концепции, улесняващи създаването на връзки между потребителите и в последствие – на общности. Тези общности ще подкрепят фирмата.
Маркетинг мениджърите обаче не бива да забравят, че общностите имат свой собствен живот и те ще дават своята подкрепа само на компании, които изповядват сходни ценности…
Пасивният потребител е изчезващ вид.”

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.