Уроци по лидерство

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

“Вие сте лидери.
Ние имаме нужда от вас.” Сет Годин

Създадохме категорията “Уроци по лидерство” като част от проекта Нант’ан за подкрепа на бъдещите лидери. Нямаме пред вид шефа, мениджъра, а именно лидера. Този, който води, а не ръководи, който има идеи и без относително на каква длъжност и позиция е в организацията, иска да те да се случат на практика.
Този лидер сте вие.

Не вярвате ли? Като начало можете да се запознаете с някои от темите в тази категория, които са създадени въз основа на цитати от водещи лидери в съвременния свят или ментори на лидери. Тези теми ще продължават да се обогатяват с времето, но началото го поставихме със Сет Годин и напътствията му във великолепната му книга “Племена”.

Именно той е нашия вдъхновител за тази категория и ние искаме да предадем посланието му по-нататък, давайки и своя скромен принос в тази посока.

“Лидерството не е сложно, но вие дълги години сте били учени да го избягвате. Искам да ви помогна да осъзнаете, че вече притежавате необходимите умения, за да постигнете голяма промяна, и искам да ви убедя да го направите. Най-хубавото е, че не трябва да чакате да намерите най-добрата си работа, да изградите най-добрата организация или да изкачите още три стъпала от корпоративната стълбица. Можете да започнете още сега.” Сет Годин, “Племена”, с.23

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.