Изслушвайте

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

“Това, което повечето хора искат един лидер да притежава, се среща много рядко: искаме някой, който да ни изслушва…” Сет Годин, Племена, с. 141

Слушането е различно от послушанието по това, че се основава на изслушване.
След като сме изслушали отворени и непредубедени, разбира се, не е задължително да вземем решение като направим това, което са ни казали. Понякога самия акт на изслушване е достатъчен за инакомислещите да се почувстват зачетени, а тяхната гледна точка – уважена, дори и ако не е тази, въз основа на която се основава решението.
Лидерството определено се основава върху способността да водиш, но това е една особена способност – балансирана от способността да следваш, т.е. да изслушваш.

“Слушайте наистина, изслушвайте. След това вземете решение и продължавайте нататък.” Сет Годин, 142

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.