Любопитство

Статията ни е любезно предоставена от Камелия Хаджийска от Футурист. Вижте и оригиналната статия!

Днешният урок, преподаден от авторът на Племена – Сет Годин за вас, се нарича любопитство.

Защо е важен този урок? Защото любопитството е в основата на промяната на статуквото – нещото, с което основно се занимават лидерите на бъдещето. Същевременно това е и потенциално най-закърнялата част от нас, защото системно е била потискана от училищната и другите системи, които са ни формирали, докато сме растели.

“Любопитните хора са важни… именно те са онези, които могат да събудят хората в застой. Те могат да ръководят масите от застинали хора с промити мозъци, които вярват, че най-безопасно е да не правят нищо…
Веднъж разпознат, тихия глас, но постоянен глас на любопитството остава в нас завинаги. Може би именно това любопитство ще ни помогне да разграничим нашата изключителност от посредствеността, която е пред очите ни непрекъснато.” Сет Годин, Племена, с. 75-76

Промити мозъци е дума, която може би си мислите, че не се отнася до вас? Е, помислете за страховете си и ги подложете на съмнение. Може би ще откриете връзка между тези двете? Промиването на мозъците винаги води до страх и подчинение. Оказва се, че се борим със страховете си, като се свържем с една част у нас, която винаги сме имали, но междувременно, докато са ни промивали мозъците, е закърняла – любопитството.

Подлагайте на съмнение това, което ви казват! Изследвайте! Бъдете любопитни! Ако искате бъдеще, в което не ни промиват мозъците, започнете от себе си! И станете лидера, от който ние се нуждаем!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.