Партньорства между частни организации и НПО

Статия:„Сюзан Рос, автор на „Expanding the pie“, за партньорствата между корпорации и НПО“

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

До 2003г. Сюзан Рос работи като директор по репродуктивно здраве в CARE, където се фокусира върху изграждането на партньорства с корпорации, целящи подобряване на здравословните условия на труд в текстилните фабрики. В следствие на това Рос започва да се интересува от партньорствата между неправителствени и частни организации и как те могат да насочат и умножат влиянието на социалните дейности. Наскоро Рос публикува Expanding the Pie, в която са описани множество примери, показващи как НПО и корпорациите могат да работят заедно и това да носи ползи и на двете страни. Рос е завършила магистратура по Бизнес администрацияв  Университета Пърдю. Тя споделя с Доузър какво я е мотивирало да напише книгата и каква е основната теза, изложена в нея.

RS: Каква е основната идея на Expanding the Pie?

Рос: Мисля, че НПО наистина трябва да се научат по-добре да представят на околните в какво се състои истинската им същност и ценност; не само от социална гледна точка, но и чрез количествени методи. Трябва да говорят за своята дейност, като за инвестиция, а не просто благотворителност.

Ако помислим за създаването на богатството и за това как фирмите създават печалба, докато правят бизнес, вместо да раздават дребните останки накрая, това ще е от полза за всички.

Това, което се случва в днесшния свят, показва, че системите не работят – не са устойчиви и справедливи. Стратегията на бизнеса да гледа към нововъзникващите пазари и основата на пирамидата* е полезна, обаче трябва да се фокусираме не само върху участието на най-бедните хора, но и върху подобряването на живота им едновременно с това. Все повече компании и международни дарители започват да се интересуват от това. Но се нуждаем от модел.

Вашата книга разглежда ли съществуващите модели?

Първата част на книгата разглежда тенденциите и различните видове партньорства. Те са три основни типа (1) НПО/ корпорация; (1) правителствена агенция/ НПО/ корпорация; и (3) обеднинение на множество заинтересовани страни. В последната глава съм показала как всяка организация може да избере модела, който е най-подходящ за нея, както и да предвиди съществуващите рискове.

Какъв риск крие партньорството с корпорация за една НПО?

Организациите, за които преходът е най-труден, са тези, които водят кампании срещу бизнеса. Като Грийнпийс, например. По време на конференцията на върха на ООН, те бяха в една зала с Шел и това криеше известни рискове. Групите, които работят с деца, трудно биха си партнирали с производителите на шоколад, защото те често използват детски труд. По едно време много хора не искаха да си партнират с Найк, заради условията на труд в заводите им, но това постепенно се промени. 

Ако продължим с примера с Грийнпийс, как би могло да им помогне едно партньорство с някоя корпорация?

Този пример е описан в книгата ми. Обикновено не мислим за неправителствените организации, като за фирми, които могат да отпускат грантове, но в Германия Грийнпийс отпусна малка сума на компания, наречена Форон, защото бяха на границата да фалират, но разполагаха с хидровъглеродна технология за охлаждане, а Греийнпийс искаха всички хладилници да започнат да използват тази технология, защото тя не вреди на околната среда. И така с отпуснатите средства компанията стартира масова осведомителна кампания. В рамките на три години те успяха да убедят всички производители на хладилници да започнат да използват тяхната технология. Успяха да променят целия пазар. В крайна сметка компанията фалира, защото изгуби конкурентното си предимство. И партньорството бе прекратено, защото Грийнпийс вече бяха постигнали целта си. Мисля, че организациите, грижещи се за околната среда, могат да извлекат най-голяма полза от подобни партньорства, защото могат да повлияят върху пазара просто, като работят с компанията с водещи екологични практики. В книгата ми има и други примери в подкрепа на тази идея.

Колко време ви отне написването на книгата?

Започнах да правя интервюта за различните казуси преди около четири години. Интересно е, защото когато стартирах този проект хората ме мислеха за луда, а сега темата е много популярна.

Какво следва оттук нататък за вас?

Бях поканена да открия една конференция в Шанхай за подобряване на условията на труд във фабриките в Китай. Асоциацията на американските производители на облекла започна инициативата и представители на различни компании, като Крафт и Хоум Депо ще присъстват на конференцията и ще обсъдят различните варианти за справяне с този проблем, особено в текстилната промишленост и особено сега, когато Китай желае да произвежда по-висококачествени продукти и да осигури по-високо възнаграждение за работниците.

Интервюто е редактирано и съкратено.

*основата на пирамидата – най-бедните слоеве от обществото, които не участват в производството и потреблението и в които според някои хора се крият най-големите възможности за развитие. (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.