Земята като част от отворена система (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Земята е част от отворена система, защото е подложена на огромни потоци от енергия (слънчева и магнитна), идващи отвън. Физиката изучава обичайните четири фундаментални сили в Природата: (1) гравитацията, (2) електромагнетизмът, (3) силната и (4) слабата ядрена сила. Законите на физиката се основават на хипотези, изучаващи затворени системи във вакуум. Оттук идва и критиката на учени като Фритьоф Капра за необходимостта да наблюдаваме реалността, а не някакво нейно подобие. Изучаването на феномени при приемане на хипотезата, че наблюдаваме затворена система, не означава, че тези теоретични конструкции са безполезни; то трябва само да ни окуражава да търсим рамки и теории, които са по-близки до реалността, в която живеем. Законът за гравитацията е валиден само в условия на вакуум.

От Айнщайн сме научили, че материята и енергията могат да се преобразуват от една в друга въз основа на известната му формула . Частиците се превръщат в енергия при избухването на ядрена бомба. Чистата енергия се превръща в материя, чрез ускорител на частици. Знаем, че количеството материя на Земята е ограничено. Не правим и не разрушаваме нищо, а само го трансформираме, нали? И все пак получаваме огромно количество енергия, идващо от източници извън земната атмосфера, а изглежда не създаваме съответната допълнителна маса. Научихме, че материята и енергията на практика са едно и също едва миналия век. И ако материята и енергията са взаимозаменими, а масата на Земята си остава постоянна, трябва да се запитаме какво се случва с огромното количество енергия, което Земята получава? Колко енергия се консумира в процеса на трансформация? Изглежда не много. И нима всички тези потоци от енергия, идващи отвън, са се трупали в продължение на 3 или 4 милиарда години?

Макар човечеството все още да не се е научило как да използва слънчевата енергия и гравитационните сили между планетите, луните и слънцето, тези потоци енергия продължават да достигат до нас от Вселената в предвидимо количество. Въглищата, петрола и природния газ наистина ли са единствената форма на енергия внимателно съхранявана под повърхността на Земята или има и други форми на съхранение на енергията, които все още не познаваме? Или тези сили се разбират само от учените и не са превърнати в енергия, която можем да използваме.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.