Обобщение част I (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Притокът на енергия към Земята се смята за приблизително постоянен; количеството налична материя също е фиксирано. Постоянният поток енергия и все по-ефективното й използване от една все по-взаимосвързана система в протичащите в нея производство и потребление, осъществявани чрез интегриране и разделяне на материята, чрез все по-малко входящи ресурси, води до все по-добро поддържане, разнообразяване и еволюция на живота. Тъй като материята и енергията повишават ефикасността си, единственият начин за еволюиране на динамичния баланс е чрез експоненциално нарастване на взаимоотношенията. Броят взаимовръзки сред видовете и неорганичната материя трябва следователно да нараства експоненциално.

В същото време, с натрупване на енергия във взаимоотношенията, става по-лесно да се създават нови взаимовръзки. Това превръща еволюцията в един безкраен процес на развитие на все по-голямо разнообразие. Следователно разнообразието и съвместната еволюция на природните системи са функция на огромните промени и нарастването на броя на взаимовръзките. Когато забележим, че биоразнообразието нараства, на практика отчитаме увеличаване на броя на връзките. С нарастването на биоразнообразието има повече взаимовръзки и те са по-ефикасни, а следователно и способни да създават ново портфолио от биологични, химични и физични взаимодействия, които са израз на тези връзки. С експоненциалното нарастване на броя нови връзки, количеството енергия, необходимо за създаването, поддържането и развитието им, намалява. Тази обратнопропорционална взаимовръзка позволява да видим как разнообразието и количеството натрупана енергия нарастват, а Земята очевидно навлиза в безкраен цикъл на съвместна еволюция.

До какво води човешката дейност в днешно време? Намаляваме биоразнообразието, а също така и количеството минерали, инертни газове и т.н. Не просто изразходваме наличните ресурси. Ние намаляваме броя на взаимовръзките. Бавно, но сигурно изразходваме огромните количества енергия, натрупана в екосистемите. Възстановяването й – ако изобщо е възможно – е много дълъг процес, протичащ в продължение на милиони години. Това е същността на трагедията, на която сме свидетели днес: драстично намаляваме взаимовръзките. С други думи постоянният спад и изчезване на растителни и животински видове е просто отражение на масовото унищожение на взаимовръзките, които са били изграждани в продължение на милиарди години с помощта на милиарди енергийни единици… а са били разрушени само от няколко десетилетия невежество.

Тази линия на мисли е опит да освободим ума си и да потърсим нови пространства, точно както Алиса в страната на чудесата. Когато започнем да виждаме всички съществуващи възможности, трябва най-вече да се възползваме от бързия поток на своите мисли и положителната рамка, която те пораждат. Това не означава, че всичко, изложено тук, са факти и точна наука, но това е нашият шанс да изследваме този свят и опасностите, които той крие, и да си представим едно по-добро общество, в което винаги има място за развитие.

Успехът на мисията ни за изграждане на един щастлив и здрав свят, вдъхновен от въображението и творчеството и основаващ се на науката, зависи от способността ни да разберем взаимовръзките – как са възникнали и как активно можем да започнем да създаваме нови. Можем да пресъздадем общностите, чрез разработването на начин на живот и на една жива система, която процъфтява благодарение на откриването на нови връзки, изгубени в годините на „цивилизацията”. Това е възможността пред нас. Това е моментът, в който можем да обърнем тенденцията. Това е Дзен и Изкуството на Синьото. Някои хора не чакат това да се случи. Те помагат то да стане реалност и вие можете също да участвате в този процес, като започнете от собственото си тяло, дом и общност. Точно за това са следващите глави.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.